logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 14 lutego 2020 r.
opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4 kV

 Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 47, 46, 41/5, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 48, 61/2 i  części  działek o nr ewid. 61/1, 50, 49, 59/3, 59/2, 44, 43/2, 41/1, 59/1, 41/4, 42, 41/3, 63/2, 63/1, 69, 62, 60, 111, 140, 162, 169, 81, 83, 84 położone
w obrębie Osetno,  gmina Miastkowo.

             Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo
w referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, i piętro) - adres; ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,  w ciągu 14 dni od dnia publikacji ( doręczenia ) niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                                 Kazimierz  Górski      


Informacje wytworzył(a) :Martyna Kopeć2020-02-14
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2020-02-14 12:42
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2020-02-14 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334