logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2020 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kablowej linii nN 0,4kV, budowie linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 53, 54, 57, 216, 64/9 i części działek o nr ewid. 58, 43, 214/1, 42, 52, 55, 56, 51, 50/2, 50/1, 64/10, 62, 214/2, położone w obrębie Rybaki, gmina Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomzyńska 32,  w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 17, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 96,02 KB 160

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-03-30
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-30 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-30 14:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-03-30 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303