logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2020
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie budowy napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV,budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 323/5, 325/1, 327, 502, 505/1, 331, 501, 477, 500, 443. 442, 441, 440, 439, 438/1, 438/2, 475, 436, 435, 434/1, 434/2, 433, 432, 431, 430, 429, 426, 498, 497, 496, 495/1, 495/3, 495/4, 490/1, 479/2, 437, 472, 470/6, 470/7, 459, 491, 460/1, 452, 453, 454, 455, 457, 456, 423, 414/2 i części działek nr 323/3, 323/4, 323/6, 325/2, 326/1, 324, 326/2, 416/1, 416/2, 504, 505/2, 506, 320, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 507/1, 508/1, 509/2, 509/1, 510, 499, 493, 335, 492, 490/2, 489, 488, 487, 485, 483, 481/2, 481/1, 480, 479/3, 479/1, 336, 337/2, 338/2, 338/1, 340, 341, 342/3, 342/4, 342/2, 343, 478/4, 478/3, 344, 345, 346, 339, 863, 414/3, 476/1, 476/2, 702, 1035, 703, 413/1, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 471, 470/2, 469, 468/1, 467, 466, 465, 463/2, 463/1, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 428, 444, 458, 427, 424/2, 424/1, 385, 347, 384, 383, 382, 416/3, 418, 419, 420, 421, 422/2, 422/1, 470/5, 337/1 położone w obrębie Czartoria gm. Miastkowo.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo  w Referacie  Inwestycji  i  Gospodarki  Nieruchomościami ( pokój nr 11, I piętro, tel. 86 217-49-82) - adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu).

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Projekt decyzji 99,51 KB 154

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-04-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-04-21 09:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-04-21 09:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-04-21 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 301