logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- budowie placu składowego do przetwarzania i magazynowania odpadów  budowlanych   i wielkogabarytowych oraz magazynowania złomu,

- budowie dwóch placów składowych do magazynowania odpadów    budowlanych,

- budowie budynku administracyjno-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą  

towarzyszącą, w tym:

     - budowie parkingu dla samochodów osobowych,

     - budowie dwóch dróg wewnętrznych,

     - budowie szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3

     - budowie przyłączy wodociągowego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, kanalizacji deszczowej i technologicznej,

     - budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej na terenie obejmującym części działki o nr 234 położoną w obrębie Czartoria,  gm. Miastkowo.

 

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 12, I piętro nr tel. 86 217-49-82)- adres ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY

KAZIMIERZ GÓRSKI

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                         

Załącznikipobrań
file typ Projekt decyzji 123,78 KB 185

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-04-30
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-04-30 15:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-04-30 15:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-04-30 15:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 310