logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie kablowej linii nN 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 47, 46, 41/5, 163, 165/2, 166, 167, 48, 61/2 i części działek o nr ewid. 61/1, 50, 49, 59/3, 59/2, 44, 43/2, 41/1, 59/1, 41/4, 42, 41/3, 63/2, 63/1, 69, 62, 60, 111, 140, 169, 81, 84 położone w obrębie Osetno, gmina Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 12, I piętro ) - adres :
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-05-04
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-05-04 14:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-05-04 14:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 304