logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.6.2020
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2020 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 1. budowie placu składowego do przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych oraz magazynowania złomu,
 2. budowie dwóch placów składowych do magazynowania odpadów budowlanych
 3. budowie budynku administracyjno-socjalnego
 4. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
  - budowa parkingu,
  - budowa dwóch dróg wewnętrznych,
  - budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3,
  - budowa przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, kanalizacji deszczowej i technologicznej,
  - budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej, na terenie obejmującym części działki o nr ewid. 234 położoną w obrębie Czartoria, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 11, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Treść decyzji 105,72 KB 182

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-06-04
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-04 11:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-04 11:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-04 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 283