logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2020
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2020 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15kV, budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN- 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii nN- 0,4kV, budowie elektroenergetycznej kablowej linii nN- 0,4kV na terenie obejmującym działki o nr ewid. 47, 46, 41/5, 163, 165/2, 166, 167, 48, 61/2 i części działek o nr ewid. 61/1, 50, 49, 59/3, 59/2, 44, 43/2, 41/1, 59/1, 41/4, 42, 41/3, 63/2, 63/1, 69, 62, 60, 111, 140, 169, 81, 84 położone w obrębie Osetno, gmina Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji  i   Gospodarki  Nieruchomościami  ( pokój  nr 11, I  piętro) w  godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Treść decyzji 83,24 KB 196

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2020-06-08
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-06-08 15:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-06-08 15:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-06-08 15:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 296