logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP. 7624-3/07
z dnia 11 stycznia 2008 r.
opracowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na rzece pod nazwą Dopływ D
Miastkowo, 2008-01-03

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących
na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo.
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18, w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-01-11 08:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334