logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-4/07
z dnia 25 stycznia 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Miastkowo, 2008-01-24

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 61 §1 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.11.2007r na wniosek Gminy Śniadowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo na działkach o nr ewid. 86, 96, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 58/1, 60/1, 62/1, 392, 66/1, 65/3, 68/1, 69/1, 71/3, 72/1, 71/4, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 79/1, 78/1, 259/1, 260/1, 318/1, 320/1, 262/12, 321/1, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 101, 264/1, 322/1, 323/1, 324/1, 267/1, 268/1, 325/1, 269/3, 326/3, 269/5, 326/5, 270/1, 327/1, 271/1, 328/1, 329/1, 330/1, 331/2, 332/2, 103, 333/1, 102, 335/1, 336/1, 104, 337/2, 337/1, 338/2, 339/2, 284/1, 285/1, 340/1, 341/1, 105, 106, 290/1, 292/1, 107, 352/1, 353/1, 35, 4/1, 365/5, 355/1, 293/5, 295/1, 297/1, 358/3, 299/1, 377/3, 359/1, 360/1, 301/1, 409, 95, 77, na przebudowie drogi gminnej Uśnik Dwór – Uśnik - Wierzbowo gm. Śniadowo na działkach o nr ewid.88, 237, na przebudowie drogi gminnej Konopki Stare – Zagroby gm. Śniadowo na działkach o nr ewid.61/2, 58, 62, na przebudowie drogi gminnej w m. Wierzbowo gm. Śniadowo na działkach o nr ewid.452/1, 450, 36, 181, 453, 171, 452/2, 187, 228.
W ciągu 7 dni w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w pokoju
nr 18, w godz. od 800 do 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami
i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-01-25 09:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329