logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/07
z dnia 10 marca 2008 r.
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji - Dopływ D
Miastkowo,2008-03-10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie, odbudowie - przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D, w km 0+000 – 10+554”, na działkach o nr ewid.: 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo, gm. Miastkowo,
na działkach o nr ewid.: 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska, gm. Miastkowo,
na działkach o nr ewid.: 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo,
na działce o nr ewid.: 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz, gm. Śniadowo,
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-10 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 321