logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-4/07
z dnia 10 marca 2008 r.
decyzji na przebudowę drogi
Miastkowo,2008-03-11

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przez wieś Wszerzecz Kolonia w km 0+000-3+146,89 o długości 3.146,89m, przebudowie drogi gminnej Uśnik Dwór – Uśnik - Wierzbowo w km 0+000-3+110
o długości 3.110,00m, przebudowie drogi gminnej Konopki Stare - Zagroby w km 0+000-0+1439,93 o długości 1.439,93m i 0+000-0+164,02 o długości 164,02m, o łącznej długości 1603,95m, przebudowie drogi gminnej w m. Wierzbowo w km 0+000-2+749,50 o długości 2.749,50m.
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Starostą Łomżyńskim.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-10 14:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329