logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/07
z dnia 13 marca 2008 r.
publiczny wykaz danych-Stacja Paliw w Rydzewie
Miastkowo , 2008-03-12

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 19 ust. 1 i 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw na terenie obejmującym nieruchomość w Rydzewie ul. Lipowa 1, gm. Miastkowo - na działce o nr ewid. 196/1 - formularz E-poz.1 z 2008r.
Wniosek został złożony przez Grzegorza Prażych zam. Rydzewo ul. Lipowa 2,
18-413 Miastkowo i zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie - formularz A - poz.16 z 2007r.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w raportem i wnioskiem w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15 i składać uwagi w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. od dnia 14 marca 2008r do dnia 4 kwietnia 2008r włącznie.


W Ó J T
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-13 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 343