logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP. 7624-1/08
z dnia 18 marca 2008 r.
opracowania projektu decyzji o środowiskow.uwarun. zgody na przebudowę drogi Zaruzie-Kuleszka
Miastkowo, 2008-03-18

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Zaruzie - Kuleszka (odcinek I – droga gminna
nr 105873B o długości 2.626,95 m od drogi powiatowej nr 1957B w Zaruziu do skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kuleszka, odcinek II – droga dojazdowa o długości 720,58m od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kuleszka do granicy z województwem mazowieckim, odcinek III- droga powiatowa nr 1957B o długości 304,96m od końca asfaltu
w kierunku wsi Rydzewo do skrzyżowania z drogą gminną i dojazdową).
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18, w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-18 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 337