logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/08
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi Zaruzie- Kuleszka
Miastkowo, 2008-04-25


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Zaruzie –Kuleszka (odcinek I - droga gminna nr 105873B o długości 2.626,95m od drogi powiatowej nr 1957B w Zaruziu do skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kuleszka, odcinek II- droga dojazdowa o długości 720,58m od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kuleszka do granicy z województwem mazowieckim, odcinek III- drga powiatowa nr 1957B długości 304,96m od końca asfaltu w kierunku wsi Rydzewo do skrzyżowania z drogą gminną i dojazdową
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Starostą Łomżyńskim.
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18 w godz. od 8oo do 15oo.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-04-25 14:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335