logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP. 7331-11/08
z dnia 7 maja 2008 r.
p. Laskowski- Rybaki
Miastkowo, 2008-05-07

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji
o warunkach zabudowy na nadbudowę budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe wraz
z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego obiektu na części działki nr ewid. 18, 19/2 płożonej we wsi Rybaki gm. Miastkowo.
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo
w pok. Nr 18, w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-07 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 331