logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 8 maja 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dopływ D)
Miastkowo, 2008.05.07

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art.10 § 1, art. 49 i art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z 2001r Dz. U. Nr 49, poz.509; z 2002r Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 169, poz.1387; z 2003r Dz. U. Nr 130, poz.1188; z 2004r Dz. U. Nr 162, poz.1692; z 2005r Dz. U. Nr 64, poz.565, Dz. U. Nr 78, poz.682) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że w dniu 22.02.2008r na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 490, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 9/4, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska, na działce nr 100 położonej na terenie wsi Podosie gm. Miastkowo, na działkach nr 23/4, 25/1, 27/1, 33/4, 236, 320, 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1223, 1243, 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo.
W ciągu 14 dni można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentami. Jednocześnie informuję, iż dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-08 07:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 337