logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-4/08
z dnia 21 maja 2008 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ("TARTAK")
Miastkowo, 2008-07-14

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz.150), zawiadamiam, że w dniu 13.05.2008r na wniosek „TARTAK” Sp. J. Krzysztof Ustaszewski Jadwiga Ustaszewska ul. Cendrowizna 2, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przetarcia drewna i kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp zlokalizowanych w Miastkowie przy ul. Cendrowizna gm. Miastkowo, na terenie nakładu TARTAK dz. Nr ewid. 1126/1, 1126/2.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 KPA, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy
w Miastkowie (pokój nr 18) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż na przedmiotową inwestycję sporządzono raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-06 09:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-21 11:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 362