logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624 - 4/08
z dnia 21 maja 2008 r.
podania do publicznej wiadomości,że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko (TARTAK)
Miastkowo , 2008-05-20

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 19 ust. 1 i 2 pkt.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r.)
podaje do publicznej wiadomości,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przetarcia drewna i kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp zlokalizowanych w Miastkowie przy ul. Cendrowizna gm. Miastkowo, na terenie zakładu TARTAK dz. Nr ewid. 1126/1, 1126/2 - formularz E-poz.2 z 2008r.
Wniosek został złożony przez „TARTAK” Sp. J. Krzysztof Ustaszewski Jadwiga Ustaszewska ul. Cendrowizna 2, 18-413 Miastkowo i zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie - formularz A - poz. 9 z 2008r.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w raportem i wnioskiem w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. Nr 18 w godzinach 7.15 – 15.15 i składać uwagi w terminie 21 dni od daty ogłoszenia(publikacji).


W Ó J T
mgr Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-06 09:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-21 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 371