logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/08
z dnia 29 września 2008 r.
opracowania projektu decyzji na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kv we wsi Sulki
Miastkowo,2008-09-25

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV we wsi Sulki, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 174, 6/17, 6/18, 6/19.

Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-09-29 10:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 321