logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-4/08
z dnia 23 grudnia 2008 r.
opracowaniz projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV ....
Miastkowo, 2008-12- 23

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-12-23 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 328