logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 48 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP.7331-1-2/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- przebudowa drogi gminnej we wsi Czartoria
18-04-2006
IP.7331-1-3/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej we wsi Gałkówka18-04-2006
IP.7331-1-5/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny18-04-2006
IP.7624-1/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Czartoria I)19-04-2006
IP.7624-2/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Czartoria II)19-04-2006
IP.7624-7/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Zaruzie)19-04-2006
IP.7624-5/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Gałkówka)19-04-2006
IP.7624-6/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Nowosiedliny)19-04-2006
IP.7624-4/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Miastkowo)19-04-2006
IP.7624-3/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Miastkowo -ul. Poświątne)19-04-2006
IP.7331-1-6/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (droga gminna)08-05-2006
IP.7331-1-7/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa)08-05-2006
IP.7624-10/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (remont mostku)
29-05-2006
IP.7624-11/06wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia30-05-2006
IP.7331- 1- 5/06ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego30-05-2006
IP.7624-8/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia30-05-2006
IP.7331-1-6/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego31-05-2006
IP.7331-1-7/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego31-05-2006
IP.7624-11/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia31-05-2006
IP.7624-9/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia31-05-2006
IP.7624-14/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia01-06-2006
IP.7331- 1- 1/06o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego02-06-2006
IP.7624-5/06decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (przebudowa drogi gminnej do wsi Gałkówka)06-06-2006
IP.7624-7/06Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia (przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 – zaruzie w m. zaruzie w km 0+000 – 0+310)06-06-2006
IP.7624-4/06Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa ulicy Krótkiej leżącej w ciągu drogi gminnej nr 105889b w Miastkowie08-06-2006
IP.7624-3/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa ulicy Poświątne leżącej w ciągu drogi gminnej nr 105890b w Miastkowie08-06-2006
IP.7624-13/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sieć wodociągowa)09-06-2006
IP.7624-1/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej nr 105841b w miejscowości Czartoria od km 0+000,00 do km 1+800,00 – odcinek I12-06-2006
IP.7624-2/06Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej nr 105884b Czartoria – droga powiatowa nr 1910b od km 0+000,00 do km 1+189,80 odcinek II12-06-2006
IP.7331-1-8/06wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii napowietrznej - wieś Miastkowo
22-06-2006
IP.7624-6/06DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo- Nowosiedliny22-06-2006
IP.7624-11/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa płyty obornikowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę na dz. nr 139 we wsi Łuby Kiertany, gm. Miastkowo04-07-2006
IP. 7624-12/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę na dz. nr 122 we wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo04-07-2006
IP.7624-13/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa wodociągu o przekroju 110 mm w pasie jezdni drogi gminnej nr 105880b Miastkowo – Czartoria04-07-2006
IP.7624-9/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (budowa płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Kraska, gm. Miastkowo)
11-07-2006
IP.7331-1-3/06DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 21/1) w miejscowości Gałkówka28-07-2006
IP.7331-1-3/06DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 18/2) w miejscowości Gałkówka28-07-2006
IP.7331-1-3/06DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 12) w miejscowości Gałkówka28-07-2006
IP.7331-1-2/06DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czartoria28-07-2006
IP.7331-1-3/06DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałkówka28-07-2006
IP.7331-1-3/06DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 100) w miejscowości Gałkówka28-07-2006
IP.7331-1-8/06DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ( budowa elektroenergetycznej) linii napowietrznej02-08-2006
IP.7624-17/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa płyty gnojowej oraz zbiornika na gnojówkę na działce nr 7/3 we wsi Kraska, gm. Miastkowo08-08-2006
IP.7331-1-2/06DECYZJA umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej - wieś Czartoria17-08-2006
IP.7331-1-2/06DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej , na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria17-08-2006
brakprzebudowy drogi krajowe nr 6119-10-2006
IP.7624-18/06wysypiska26-10-2006
IP.7331-18/06ochrony środowiska26-10-2006