logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 19 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP.7624-20/06rozbudowy drogi krajowej nr 6116-01-2007
IP.7624-20/06o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku składu tarcicy05-02-2007
IP.7624-18/06dot. budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży09-02-2007
IP.7624-18/06dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria19-02-2007
IP.7624-18/06decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria19-02-2007
IP.7331-18/06dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria19-02-2007
IP.7624-2/05budowy Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych06-03-2007
IP.7624-2/05budowy Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych - wszczęcie postępowania06-03-2007
IP.7624-2/05Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych16-05-2007
IP.7624-2/05wydania decyzji dla OMIS24-05-2007
IP.7624-2/05decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OMIS24-05-2007
IP.7624-2/05publiczny wykaz - OMIS24-05-2007
IP.7624-1/07rozbudowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej29-05-2007
IP.7624-1/07dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko -rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej29-05-2007
IP.7624-1/07zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej26-07-2007
IP.7624-1/07POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania ( stacja bazowa telefonii komórkowej)06-08-2007
IP.7624-3/07wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia11-12-2007
IP.7624-3/07odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie oraz remoncie budowli piętrzących11-12-2007
IP.7624-1/07stacji bazowa telefonii komórkowej18-12-2007