logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 20 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP.7331-1-4/08Zakończenia postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 1513-01-2009
IP.7331-1-4/08wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia SN Gałkówka)
23-01-2009
IP.7331-1-1/09wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-08-2009
brakprzystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo na lata 2009-2032”24-09-2009
IP.7331-1-1/09opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż na samochód strażacki wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Chojny – Naruszczki,05-10-2009
IP.7331-1-2/09wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego12-10-2009
IP.7331-1-1/09wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg15-10-2009
IP.7331-1-2/09opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP.22-10-2009
IP.7331-1-3/09wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-10-2009
IP.7331-1-3/09opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV - na terenie wsi Sulki16-11-2009
IP.7331-1-2/09wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę części garażowej budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą i budową wjazdu na działkę we wsi Tarnowo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym: 60624-11-2009
IP.7331-1-3/09wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 28/2, 174, położonych na terenie wsi Sulki, gm. Miastkowo. (zakończenie postępowania)30-11-2009
IP.7624-2/09wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny04-12-2009
IP.7624-3/09wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa04-12-2009
IP.7331-1-2/09o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego08-12-2009
IP.7624-4/09wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa10-12-2009
IP.7331-1-3/09wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego11-12-2009
IP.7624-2/09przebudowy drogi gminnej nr 105878B, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161 we wsi Nowosiedliny16-12-2009
IP.7624-3/09przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa18-12-2009
IP.7624-4/09inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa23-12-2009