logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 27 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6220.4.2011.ASbudowy dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo03-01-2012
IGN.6733.2.2012.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego15-02-2012
Rol.6220.1.2012decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko27-02-2012
IGN.6733.2.2012.ASustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach o nr ewid. 1131/3, 1207, 1134/8, 1134/9, 1134/13, 1118/4 położonych we wsi Miastkowo przy ul. Cendrowizna i ul. Szeroka gm. Miastkowo,29-02-2012
IGN.6721.1.2011.ASpodania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka19-03-2012
IGN.6220.2.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP10-04-2012
IGN. 6220.2.2012.ASbudowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m319-04-2012
IGN.6220.2.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko19-04-2012
IP.7331-22/10wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej, na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 342/1 położonej we wsi Czartoria gm. Miastkowo24-04-2012
IP.7331-22/10warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej18-05-2012
IGN.6220.2.2012.ASbudowy chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.29-05-2012
IGN.6220.2.2012.ASbudowy chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo29-05-2012
IGN.6220.2.2012.ASbudowy chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP04-07-2012
IGN.6220.2.2012.ASbudowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP) wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m317-07-2012
IGN.6220.3.2012.ASprzebudowy i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m18-07-2012
IGN.6220.4.2012.ASprzebudowy i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m20-07-2012
IGN.6220.5.2012.ASprzebudowy i rozbudowie drogi gminnej - ul. Szeroka w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 979,55m (odcinek I- dł. 791,34m, odcinek II- dł. 188,21m)20-07-2012
IGN. 6220.3.2012.ASprzebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m06-08-2012
IGN.6220.4.2012.ASprzebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m08-08-2012
IGN.6220.3.2012.ASwydania decyzji na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,19m20-08-2012
IGN.6220.4.2012.ASprzebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.071,27m22-08-2012
IGN.6733.3.2012.ASwszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego01-10-2012
IGN.6733.3.2012.ASbudowy linii kablowej nN-0,4 kV na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 266/6 położonej w Miastkowie ul. Cmentarna gm. Miastkowo09-10-2012
IGN.6733.3.2012.ASbudowy linii kablowej nN-0,4 kV na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 266/6 położonej w Miastkowie ul. Cmentarna gm. Miastkowo.25-10-2012
IGN.6733.3.2012.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego05-11-2012
IGN.6220.6.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 53714-12-2012
IGN.6220.6.2012.ASwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem)20-12-2012