logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 11 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.6.2019w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo- Łuby- Kiertany- Łuby-Kurki w lokalizacji 0+000-2+365,3224-07-2019
Rol.6220.4.2019w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW02-08-2019
Rol.6220.6.2019w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo- Łuby- Kiertany- Łuby-Kurki w lokalizacji 0+000-2+365,3214-08-2019
Rol.6220.6.2019w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki11-09-2019
IGN.6733.1.2019 wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego21-10-2019
IGN.6733.1.2019w sprawie budowy sieci wodociągowej PCV 90 o długości około 103m wraz z hydrantem nadziemnym DN8007-11-2019
Rol.6220.9.2019wydobywania piasku ze żwirem ze złoża ,,DROGOSZEWO IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo14-11-2019
IGN.6220.2.2019o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach22-11-2019
IGN.6733.1.2019w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania  decyzji o  lokalizacji   inwestycji  celu  publicznego22-11-2019
IGN.6733.1.2019w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego10-12-2019
Rol.6220.9.2019w sprawie wydobywania piasku ze żwirem ze złoża ,,Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506 obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo12-12-2019