logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 29 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.1.2022wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach14-01-2022
IGN.6220.3.2020o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach19-01-2022
IGN.6220.3.2020o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 20-01-2022
Rol.6220.3.2022wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach21-02-2022
Rol.6220.1.2022umorzenia postępowania administracyjnego02-03-2022
Rol.6220.4.2022wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach07-03-2022
Rol.6220.3.2022w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy
22-03-2022
Rol.6220.4.2022w sprawie  zakończenia postępowania25-03-2022
Rol.6220.4.2022w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach21-04-2022
Rol.6220.3.2022w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko20-05-2022
Rol.6220.8.2022wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach31-05-2022
Rol.6220.3.2022w sprawie wniesienia zażalenia od postanowienia07-06-2022
Rol.6220.11.2022wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach15-06-2022
Rol.6220.8.2022w sprawie zakończenia postępowania23-06-2022
Rol.6220.11.2022w sprawie zakończenia postępowania08-07-2022
Rol.6220.12.2022w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach15-07-2022
Rol.6220.8.2022 sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach26-07-2022
Rol.6220.11.2022w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 04-08-2022
Rol.6220.8.2022w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach05-08-2022
Rol.6220.12.2022w sprawie zakończenia postępowania22-08-2022
IGN.6733.3.2022   o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego06-09-2022
IGN.6733.3.2022w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego16-09-2022
Rol.6220.12.2022w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach19-09-2022
IGN.6733.3.2022o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego05-10-2022
IGN.6733.3.2022o  wydaniu decyzji o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego17-10-2022
Rol.6220.15.2022w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach28-10-2022
Rol.6220.15.2022w sprawie zakończenia postępowania05-12-2022
IGN.6733.4.2022o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego15-12-2022
Rol.6220.15.2022w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30-12-2022