logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 17 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6733.4.2022w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego04-01-2023
Rol.6220.3.2022w sprawie zawieszenia postępowania19-01-2023
IGN.6733.4.2022o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego31-01-2023
IGN.6733.4.2022w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego15-02-2023
Rol.6220.1.2023w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 26-04-2023
IGN.6220.3.2020w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego09-05-2023
Rol.6220.1.2023w sprawie zakończenia postępowania18-05-2023
Rol.6220.3.2023w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach05-06-2023
Rol.6220.1.2023w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12-06-2023
Rol.6220.3.2023w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne26-06-2023
Rol.6220.7.2023w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 31-07-2023
Rol.605.4.2022w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”.01-08-2023
Rol.6220.7.2023w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy06-09-2023
Rol.6220.9.2023w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach15-09-2023
Rol.6220.7.2023w sprawie zakończenia postępowania 26-09-2023
Rol.6220.7.2023w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach23-10-2023
Rol.6220.9.2023w sprawie złożenia uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w toczącym się postępowaniu26-10-2023