logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR VI/35/19
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przedstawieniu raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2018 rok i zakończeniu debaty nad niniejszym raportem udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady 

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 86,16 KB 33

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-07-03 08:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-07-03 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 54