logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/113/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2020 rok udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz 


Załącznikipobrań
file typ Uchwała 135,87 KB 15

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 25