logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/114/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 139,24 KB 16

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 30