logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/122/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, poz. 956, poz. 1610, poz.2112, poz. 2320; z 2021 r. poz. 1005) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe w  wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane z budżetu gminy na 2021 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie z  Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Załącznikipobrań
file typ Uchwała 124,06 KB 4

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 20