logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 12.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 4 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozpoczyna się procedurę rekrutacyjną na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-08-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 13