logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 14.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 6.2019 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jedostek organizacyjnych zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w następującym składzie:
1) Dorota Prytuła - Sekretarz Gminy - przewodniczący Komisji
2) Bożena Wilk - Skarbnik Gminy - członek
3) Katarzyna Ciecierska - Kierownik USC- członek
4) Agnieszka Dulewicz - inspektor ds. obsługi Rady Gminy -członek

§ 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz GórskiInformacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-08-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-23 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 33