logo Miastkowo  
Budżet i majątek Majątek

Informacja o stanie mienia kumunalnego w 2009 r.


INFORMACJA
O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO


Stan gruntów mienia komunalnego należącego do Gminy Miastkowo wynosi 248,95 ha zgodnie z przedłożonym załącznikiem tabelarycznym. Różnica w porównaniu z rokiem 2008 wynika z dokonanej aktualizacji powierzchni gruntów mienia komunalnego.

Sposób zagospodarowania gruntów:
 1. największa pozycje ilościowa i jakościowa stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 187,60 ha, co stanowi 75,36 %;
 2. grunty będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łacznej powierzchni 17,12 ha, co stanowi 6,87 %;
 3. w nieodpłatnym u_ytkowaniu przez jednostki OSP znajduje sie 2,84 ha, co stanowi 1,14%;
 4. grunty stanowiace własnosc gminy bedace w u_ytkowaniu wieczystym i trwałym zarzadzie o łacznej powierzchni 0,96 ha, co stanowi 0,39%;
  • dla osób fizycznych - 0,05 ha,
  • dla osób prawnych - 0,29 ha,
  • jednostkom organizacyjnym ZGK - 0,62 ha,
 5. grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 26,51 ha, co stanowi 10,65 %. Składają sie na to:
  • grunty pod hydroforniami - 0,69 ha,
  • grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 0,97 ha,
  • działki budowlane - 3,40 ha,
  • inne tereny - 17,83 ha,
  • grunty rolne - 3,62 ha,
 6. grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 3,30 ha co stanowi 1,32 %,
 7. grunty oddane w dzierżawę - 10,62 ha, co stanowi 4,27 %.
Oprócz mienia komunalnego gmina posiada następujący majątek trwały,  którego wartość w rozliczeniu na poszczególne grupy przedstawia sie  następująco:
a) majątek znajdujący sie w użytkowaniu szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli:
 • budynki (szkoły, budynki gospodarcze, stołówka, sala gimnastyczna) - 5.012.855,
 • budowle - 161.730,
 • maszyny i urządzenia techniczne (komputery, kserokopiarki, zespoły komputerowe) - 455.985,
b) majątek znajdujący sie w zarządzie Gminy:
 • budynki (biurowe, gospodarcze, mieszkalne) - 2.773.332,
 • siec wodociągowa - 3.623.896,
 • grunty i budowle - 3.480.796,
 • maszyny i urządzenia techniczne - 106.072,
 • środki transportowe - 852.026, w tym:
 • samochody OSP - 122.286,
 • samochody do dowozu uczniów do szkół - 540.000,
 • pozostałe środki transportowe - 189.740,
 • komputery, kserokopiarki - 236.235.

Na 2009 rok planuje sie uzyskać dochody z mienia komunalnego w kwocie 465.418, w tym:
 • użytkowanie wysypiska przez Miasto Łomża - 340.000,
 • sprzedaży działek i nieruchomości zabudowanych - 26.254,
 • dzierżawy obwodów łowieckich - 1.905,
 • dochody z wieczystego użytkowania - 717,
 • najem i dzierżawa lokali oraz dzierżawa gruntów - 96.542.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 11:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 11:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-02 11:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1443