logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 roku


 
PozycjaWyszczególnienieKwota
1.Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 0,00
1.1Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:0,00
apożyczek0,00
bkredytów0,00
cobligacji0,00
1.2Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania) :0,00
apożyczki0,00
bkredyty, w tym0,00
EBOiR0,00
cobligacje0,00
1.3Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie0,00
aZaciągnięte zobowiązania0,00
bPlanowane zobowiązania0,00
2Obsługa długu:0,00
2.1Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:0,00
akredytów i pożyczek0,00
bwykup papierów wartościowych0,00
cudzielonych poręczeń0,00
2.2Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania0,00
2.3Spłata odsetek i dyskonta0,00
3Prognozowane dochody budżetu9.886.831,00
4Prognozowane wydatki budżetowe10.536.831,00
5Prognozowany wynik finansowy-650.000,00
6Relacje do dochodów (w %)0,00 %
6.1długu (art. 170 ust. 1)0,00 %
6.2długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)0,00 %
6.3spłaty zadłużenia (art. 168 ust. 1)0,00 %
6.4spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)0,00 %


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1528