logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku


 
Pozycja
Wyszczególnienie
Kwota
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
0,00
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
0,00
1.2
Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania) :
3.020.000,00
2
Spłata długu:
22.400,00
2.1
Spłata rat kredytu:
0,00
2.2Spłata odsetek od kredytu22.400,00
3
Stan zadłużenia na 31.12 danego roku
3.020.000,00
4
Prognozowane dochody budżetowe
11.369.159,00
5
Relacje do dochodów (w %)
 
5.1
 długu (art. 170 ust. 1)
26,56
5.2
 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
26,56
5.3
 spłaty zadłużenia (art. 168 ust. 1); (2.1+2.2):3
0,20
5.4
 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3); (2.1+2.2):3
0,20


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1397