logo Miastkowo  
Budżet i majątek Majątek

Informacja o stanie mienia kumunalnego w 2010 r.


INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Gmina Miastkowo jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 250,4190 ha.  Róznica w powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy projekcie budżetu na 2010 rok wynikła z faktu nabycia gruntów na poszerzenie istniejacych dróg gminnych.
Sposób zagospodarowania gruntów:
 1. największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 187,8281 ha, co stanowi 75 %;
 2. grunty użyteczności publicznej i będące w użytkowaniu poszczególnych sołectw o łącznej powierzchni 16,91ha, co stanowi  6,75 %;
 3. w nieodpłatnym użytkowaniu przez jednostki OSP znajduje się 2,5850 ha, co stanowi 1,03%;
 4. grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 0,34 ha, co stanowi  0,14 %;
  - dla osób fizycznych - 0,05 ha,
  - dla osób prawnych - 0,29 ha,
 5. grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 28,6373 ha, co stanowi 11,44 %. składają się na to:
  - grunty pod hydroforniami - 0,6578 ha,
  - grunty po zlikwidownym ZGK – 0,6318 ha
  - grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 0,9599 ha,
  - działki budowlane - 3,26 ha,
  - inne tereny – 19,3296 ha,
  - grunty rolne - 3,7982 ha,
 6. grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 3,3755 ha, co stanowi 1,35 %,
 7. grunty oddane w dzierżawę - 10,7431 ha, co stanowi 4,29 %.
Oprócz gruntów do mienia gminy należą środki trwałe, których wartość przedstawia poniższa tabela.
 
Wartość majątku gminy
 

Nazwa jednostki

Grupy środków trwałych:

Budynki i budowle, obiekty inż.

Grunty

Maszyny i urządzenia, narzędzia   i ruchomości

Środki transportu

Ogółem:

Urząd Gminy w Miastkowie

11.022.404,62

4.997.953,85

654.517,07

1.704.303,39

18.379.178,93

Ośrodek   Pomocy Społecznej

0,00

0,00

11.420,04

0,00

11.420,04

Szkoła   Podstawowa w Miastkowie

3.741.797,01

0,00

228.869,04

0,00

3.970.666,05

Szkoła   Podstawowa w Rydzewie

755.854,48

0,00

124.065,57

0,00

879.920,05

Publiczne   Gimnazjum w Miastkowie

1.298.719,70

0,00

170.616,41

0,00

1.469.336,11

Gminny   Ośrodek Kultury w Miastkowie

1.396.995,44

0,00

187.115,69

0,00

1.584.111,13

Biblioteka Publiczna   Gminy Miastkowo

0,00

0,00

20.436,56

0,00

20.436,56

Ogółem:

18.215.771,25

4.997.953,85

1.397.040,38

1.704.303,39

26.315.068,87

W 2010 roku do budżetu wpłynęła kwota 655.324,75 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

 • sprzedaż mienia - 9.715,05,
 • dzierżawa obwodów łowieckich - 1.082,93,
 • wieczyste użytkowanie - 237,00,
 • czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych - 62.479,56,
 • dzierżawa gruntów - 43.668,89,
 • użytkowanie gruntu pod wysypiskiem - 510.000,00,
 • czynsze od lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zarządzie placówek oświatowych - 28.141,32.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-06 12:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-06 12:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1429