logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2011 roku


Wyszczególnienie

kwota
zadłużenia
ogółem

wierzyciele krajowi

ogółem

banki

1

2

3

4

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

2 158 504,00

2 158 504,00

2 158 504,00

papiery wartościowe

0

0

0

E1.1 krótkoterminowe

0

0

0

E1.2 długoterminowe

0

0

0

kredyty i pożyczki

2 158 504,00

2 158 504,00

2 158 504,00

E2.1 krótkoterminowe

0

0

0

E2.2 długoterminowe

2 158 504,00

2 158 504,00

2 158 504,00

przyjęte depozyty

0

0

0

wymagalne zobowiązania

0

0

0

E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

0

0

0

E4.2 pozostałe

0

0

0


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 13:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 13:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1386