logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2013 roku


Wyszczególnieniekwota
zadłużenia
ogółem
(kol.3+15)
wierzyciele krajowi
ogółem
  (kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
banki
12310
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
  DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
1 203 496,001 203 496,001 203 496,00
E1papiery wartościowe
  (E1.1+E1.2)
0,000,000,00
 E1.1 krótkoterminowe0,000,000,00
 E1.2 długoterminowe0,000,000,00
E2kredyty i pożyczki
  (E2.1+E2.2)
1 203 496,001 203 496,001 203 496,00
 E2.1 krótkoterminowe0,000,000,00
 E2.2 długoterminowe1 203 496,001 203 496,001 203 496,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania
  (E4.1+E4.2)
0,000,000,00
 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,00
 E4.2 pozostałe0,000,000,00

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 09:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1400