logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2016 rok


W 2016 roku osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej nie zostały udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (tekst jednolity z 2016 r. - Dz. U. poz. 617 ) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.):

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Aleksander Stepnowski

ulga z tytułu nabycia

2

Arkadiusz Grzymała

ulga z tytułu nabycia

3

Sylwester Nosek

ulga z tytułu nabycia

4

Dorota Filipkowska

ulga z tytułu nabycia

5

Andrzej Dąbrowski

ulga z tytułu nabycia

6

Aleksander Stepnowski

ulga inwestycyjna - modernizacja obory

7

Andrzej Ustaszewski

ulga inwestycyjna – budowa obory

8

Andrzej Dąbrowski

ulga inwestycyjna - budowa obory

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (SA.39937 (2014/X) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)

1.

Ambroziak Bożena

175.

Krupa Ewelina

2.

Antoniak Mateusz

176.

Kuczyńska Ewa

3.

Antoniak Tadeusz

177.

Kuczyńska Małgorzata

4.

Bacisz Stanisław

178.

Kuczyński Grzegorz

5.

Baczewski Edward

179.

Kuczyński Roman

6.

Baczewski Zenon

180.

Kupidłowski Zbigniew

7.

Bakuła Danuta

181.

Kurpiewski Bogdan

8.

Banach Mariusz

182.

Kurpiewski Leszek

9.

Banach Robert

183.

Kurpiewski Piotr

10.

Baranowski Arkadiusz

184.

Kurpiewski Roman

11.

Baranowski Mirosław

185.

Kurpiewski Stanisław

12.

Bednarczyk Paweł

186.

Kutyło Iwona

13.

Białobrzewski Marcin

187.

Lachowski Kazimierz

14.

Bielacki Krzysztof

188.

Laskowska Aldona

15.

Bielacki Ryszard

189.

Laskowski Janusz

16.

Bielacki Tadeusz

190.

Laskowski Mieczysław

17.

Bielacki Zbigniew

191.

Lemański Mirosław

18.

Bielacki Zenon

192.

Lubak Józef

19.

Bieluch Krzysztof

193.

Łępicki Bogusław

20.

Bieńkowski Arkadiusz

194.

Łojko Robert

21.

Bieńkowski Robert

195.

Łuba Andrzej

22.

Boguski Antoni

196.

Łuba Dorota

23.

Boguski Edward

197.

Łuba Edward

24.

Boguski Jan

198.

Łuba Jerzy

25.

Boguski Jarosław

199.

Łuba Kazimierz

26.

Bonus Maria

200.

Łuba Wiesław

27.

Bonus Robert

201.

Łukasiewicz Jan

28.

Borkowski Jacek

202.

Maciak Michał

29.

Boryszewski Marek

203.

Małkowski Jacek

30.

Brodowski Mirosław

204.

Małż Bogumiła

31.

Brzóska Jadwiga

205.

Marcińczyk Artur

32.

Chełstowski Bogdan

206.

Marcińczyk Robert

33.

Chętnik Anna

207.

Mieczkowski Kazimierz

34.

Chochowski Henryk

208.

Mieczkowski Krzysztof

35.

Chojnowska Agnieszka

209.

Mierzejewski Jarosław

36.

Chojnowska Halina

210.

Mierzejewski Sławomir

37.

Chojnowski Adam

211.

Mierzejewski Stanisław

38.

Chojnowski Andrzej

212.

Miller Piotr

39.

Chojnowski Edward

213.

Mleczek Jarosław

40.

Chojnowski Józef

214.

Młodzianowski Stanisław

41.

Chojnowski Kazimierz

215.

Modzelewski Jarosław

42.

Chojnowski Marcin

216.

Mróz Grzegorz

43.

Chojnowski Mirosław

217.

Mróz Jerzy

44.

Chojnowski Piotr

218.

Murawski Sylwester

45.

Chojnowski Rafał

219.

Murawski Waldemar

46.

Chojnowski Robert

220.

Nasiadko Damian

47.

Chojnowski Stanisław

221.

Nawrocka Aneta

48.

Chojnowski Tadeusz

222.

Nerek Stanisław

49.

Chojnowski Tomasz

223.

Nizik Grzegorz

50.

Ciecierski Andrzej

224.

Niziński Michał

51.

Ciecierski Grzegorz

225.

Nosek Robert

52.

Ciecierski Sławomir

226.

Nosek Sylwester

53.

Ciemniewicz Krzysztof

227.

Nurczyk Magdalena

54.

Ciepierski Waldemar

228.

Olszewska Bogusława

55.

Cwalina Dariusz

229.

Opęchowski Eugeniusz

56.

Cwalina Jacek

230.

Parzych Paweł

57.

Cwalina- Adamowicz Anna

231.

Pawelczyk Andrzej

58.

Czaplicka Jolanta

232.

Pawelczyk Hubert

59.

Czarniak Edward

233.

Pawelczyk Leszek

60.

Czarniak Sławomir

234.

Pawelczyk Teresa

61.

Czartoryjski Roman

235.

Pazik Jarosław

62.

Czartoryjski Stanisław

236.

Pazik Zofia

63.

Czartoryski Jacek

237.

Peczyński Jerzy

64.

Czerkies Jan

238.

Piersa Wiesława

65.

Daniszewski Kazimierz

239.

Pietrzak Stefan

66.

Dasiak Marian

240.

Pietrzak Witold

67.

Dasiak Przemysław

241.

Popławski Bogusław

68.

Dasiak Stanisław

242.

Popławski Jerzy

69.

Dąbkowska Barbara

243.

Popławski Mirosław

70.

Dąbkowska Bożena

244.

Popławski Zbigniew

71.

Dąbkowska Zofia

245.

Poteraj Kazimierz

72.

Dąbkowski Adam

246.

Poteraj Zbigniew

73.

Dąbkowski Antoni

247.

Prażych Antoni

74.

Dąbkowski Grzegorz

248.

Przybyłowski Andrzej

75.

Dąbkowski Henryk

249.

Przybyłowski Krzysztof

76.

Dąbkowski Łukasz

250.

Przychodzień Dariusz

77.

Dąbkowski Robert

251.

Przychodzień Jarosław

78.

Dąbrowski Andrzej

252.

Ptak Dorota

79.

Dąbrowski Wacław

253.

Pupek Zbigniew

80.

Dera Grzegorz

254.

Pyskło Mirosław

81.

Długozima Stanisław

255.

Rainko Paweł

82.

Długozima Wojciech

256.

Rogiński Kazimierz

83.

Długozima Zbigniew

257.

Romanik Danuta

84.

Dłużniewski Paweł

258.

Romanik Renata

85.

Dobkowski Andrzej

259.

Romanik Wojciech

86.

Dobkowski Sławomir

260.

Rostkowski Andrzej

87.

Dobkowski Zbigniew

261.

Rupacz Henryk

88.

Dobrzycki Krzysztof

262.

Rupacz - Kozłowska Iwona

89.

Dudziec Zbigniew

263.

Ruszczyk Jacek

90.

Dulewicz Agnieszka

264.

Ruszczyk Jarosław

91.

Dulewicz Rafał

265.

Ruszczyk Mariusz

92.

Dzbeński Grzegorz

266.

Ruszczyk Sławomir

93.

Dzbeński Kazimierz

267.

Rydelski Zdzisław

94.

Dziąba Bogdan

268.

Siemiński Kazimierz

95.

Gałązka Wiesław

269.

Sierzputowska Barbara

96.

Garnecki Jarosław

270.

Sierzputowska Halina

97.

Gawrych Dariusz

271.

Sierzputowski Zenon

98.

Glinka Andrzej

272.

Sierzputowski Zenon Jan

99.

Głażewski Waldemar

273.

Sikora Elżbieta

100.

Głażewski Wiesław

274.

Sikora Kazimierz

101.

Gogół Bogdan

275.

Sikora Krzysztof

102.

Gogół Zofia

276.

Sikora Tomasz

103.

Golon Karol

277.

Skrodzka Urszula

104.

Gołębiewski Jerzy

278.

Skrodzki Andrzej

105.

Gontarczyk Krzysztof

279.

Skrodzki Sławomir

106.

Górski Bogdan

280.

Skrzecz Zbigniew

107.

Grabowski Ryszard

281.

Srebrowska Teresa

108.

Grużewski Paweł

282.

Srebrowski Bogusław Józef

109.

Grzyb Marzena

283.

Stefańska Barbara

110.

Grzyb Roman

284.

Stefański Andrzej

111.

Grzymała Arkadiusz

285.

Stepnowski Aleksander

112.

Grzymała Mateusz

286.

Stepnowski Stanisław

113.

Grzymała Renata

287.

Sulej Małgorzata

114.

Grzymała Robert

288.

Sulkowski Andrzej

115.

Gumkowski Antoni

289.

Sulkowski Arkadiusz

116.

Jabłońska Anna

290.

Suski Mariusz

117.

Jabłoński Stanisław

291.

Suski Michał

118.

Jakubiak Kazimierz

292.

Szabłowski Bogdan

119.

Janewicz Anna

293.

Szabłowski Jan

120.

Janicka Mariola

294.

Szarowski Jerzy

121.

Janicki Edward

295.

Szczubełek Radosław

122.

Jankowska Wanda

296.

Szczubełek Wiesława

123.

Jankowski Grzegorz

297.

Szczyglewski Krzysztof

124.

Jankowski Janusz

298.

Szczyglewski Marcin

125.

Jankowski Krzysztof

299.

Szydlik Kazimierz

126.

Janus Katarzyna

300.

Szydlik Leszek

127.

Jarnutowski Andrzej

301.

Szymański Jarosław

128.

Jarzyło Jerzy

302.

Śliwieska Anna

129.

Jemielity Leszek

303.

Śmiarowski Andrzej

130.

Jurkowski Leszek

304.

Świerszcz Andrzej

131.

Just Łukasz

305.

Świerszcz Anna

132.

Kaczyńska Elżbieta

306.

Tercjak Jerzy

133.

Kaczyńska Teresa

307.

Tomczak Stanisław

134.

Kaczyński Marcin

308.

Turek Janusz

135.

Kaczyński Rafał

309.

Tyszka Elżbieta

136.

Kadłubowski Jarosław

310.

Ustaszewski Andrzej

137.

Kadłubowski Mieczysław

311.

Ustaszewski Ireneusz

138.

Kadłubowski Mirosław

312.

Ustaszewski Jan

139.

Kalinowski Sławomir

313.

Ustaszewski Jarosław

140.

Kaliszewski Grzegorz

314.

Walędziak Wacław

141.

Kałętek Waldemar

315.

Walędziak Wiesław

142.

Kamienowski Jerzy

316.

Walędziak Zenon

143.

Kamienowski Sławomir

317.

Wasilewski Tadeusz

144.

Kamiński Wiesław

318.

Wdowiński Jan

145.

Karwowski Dariusz

319.

Wierciński Jan

146.

Karwowski Mieczysław

320.

Więcek Arkadiusz

147.

Kaszuba Robert

321.

Wiktorzak Iwona

148.

Kazimierczyk Justyna

322.

Wilimczyk Witold

149.

Kazimierczyk Kazimierz

323.

Wilk Andrzej

150.

Kleszczewska Bożena

324.

Wilk Konstanty

151.

Kleszczewski Marek

325.

Wiśniewski Wiesław

152.

Klimek Tomasz

326.

Witkowski Tadeusz

153.

Kołakowska Małgorzata

327.

Włodkowski Robert

154.

Konik-Pędzich Katarzyna

328.

Wykowski Szymon

155.

Konopka Władysław

329.

Zabora Janusz

156.

Konopka Wojciech

330.

Zaborszczyk Dariusz-Zbigniew

157.

Kopeć Paweł

331.

Zacharczyk Artur

158.

Korytkowska Małgorzata

332.

Zacharczyk Michał

159.

Korytkowska Regina

333.

Zalewski Eugeniusz

160.

Korytkowska Wiesława

334.

Zalewski Jan

161.

Korytkowski Janusz

335.

Zaorski Tadeusz

162.

Korytkowski Mariusz

336.

Zawalich Anna

163.

Korytkowski Mirosław

337.

Ziemczyk Adam

164.

Korytkowski Piotr

338.

Ziemczyk Marek

165.

Korytkowski Sławomir

339.

Ziemczyk Stanisław

166.

Korytkowski Sylwester

340.

Ziemczyk Teresa

167.

Korytkowski Tomasz

341.

Zysk Tadeusz

168.

Korzeniecka Patrycja

342.

Żebrowska Barbara

169.

Kosakowski Krzysztof

343.

Żebrowska Bożena

170.

Kowalczyk Elżbieta

344.

Żebrowska Zofia

171.

Kowalczyk Grzegorz

345.

Żebrowski Tadeusz

172.

Kowalczyk Michał

346.

Żyłka Dariusz

173.

Kozłowski Tomasz

347.

Żyłka Przemysław

174.

Kruczkow Artur

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-05 11:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-05 11:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1255