logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2017 rok


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w  związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) w tym:

Lp

Nazwisko i Imię

Rodzaj podatku

Forma ulgi

Wysokość

Przyczyny udzielenia ulgi

1

Przychodzeń Stefan

Podatek rolny Podatek leśny

Umorzenie

730,00 zł

Ważny interes podatnika

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (Dz.U z 2017 r. - poz. 1892  ) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz.2077
ze zm.):
 

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Stanisław Dasiak

ulga inwestycyjna – budowa budynku inwentarskiego

2

Adam Ziemczyk

ulga inwestycyjna – modernizacja budynku inwentarskiego

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (SA.39937 (2014/X) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

1

Ambroziak Bożena

169

Kuczyński Grzegorz

2

Antoniak Mateusz

170

Kuczyński Roman

3

Antoniak Tadeusz

171

Kupidłowski Zbigniew

4

Bacisz Tomasz

172

Kurpiewski Bogdan

5

Baczewski Edward

173

Kurpiewski Leszek

6

Baczewski Zenon

174

Kurpiewski Marek

7

Bakuła Danuta

175

Kurpiewski Piotr

8

Banach Mariusz

176

Kurpiewski Roman

9

Banach Robert

177

Kurpiewski Stanisław

10

Baranowski Arkadiusz

178

Kutyło Iwona

11

Baranowski Mirosław

179

Kwiatkowski Krzysztof

12

Bednarczyk Paweł

180

Lachowski Kazimierz

13

Berg Andrzej

181

Laskowska Aldona

14

Bielacki Krzysztof

182

Laskowski Janusz

15

Bielacki Ryszard

183

Laskowski Mieczysław

16

Bielacki Tadeusz

184

Lemański Mirosław

17

Bielacki Zbigniew

185

Lubak Józef

18

Bielacki Zenon

186

Łępicki Bogusław

19

Bieluch Krzysztof

187

Łojko Robert

20

Bieńkowski Arkadiusz

188

Łuba Andrzej

21

Bieńkowski Robert

189

Łuba Dorota

22

Boguski Antoni

190

Łuba Edward

23

Boguski Edward

191

Łuba Jerzy

24

Boguski Jan

192

Łuba Kazimierz

25

Boguski Jarosław

193

Łuba Kazimierz

26

Bonus Maria

194

Łuba Marcin

27

Borkowski Jacek

195

Łuba Wiesław

28

Boryszewski Marek

196

Łukasiewicz Jan

29

Brzóska Jadwiga

197

Małkowski Jacek

30

Buczyńska Dorota

198

Małż Bogumiła

31

Burzycki Piotr

199

Marcińczyk Artur

32

Chełstowski Bogdan

200

Marcińczyk Robert

33

Chochowski Henryk

201

Mieczkowski Kazimierz

34

Chojnowska Agnieszka

202

Mieczkowski Krzysztof

35

Chojnowski Adam

203

Mierzejewska Mariola

36

Chojnowski Adam

204

Mierzejewski Jarosław

37

Chojnowski Andrzej

205

Mierzejewski Stanisław

38

Chojnowski Andrzej

206

Miller Piotr

39

Chojnowski Edward

207

Mleczek Jarosław

40

Chojnowski Józef

208

Modzelewski Jarosław

41

Chojnowski Marcin

209

Mróz Jerzy

42

Chojnowski Mirosław

210

Murawski Sylwester

43

Chojnowski Piotr

211

Murawski Waldemar

44

Chojnowski Piotr

212

Nasiadko Damian

45

Chojnowski Rafał

213

Nawrocka Aneta

46

Chojnowski Robert

214

Nerek Stanisław

47

Chojnowski Stanisław

215

Nizik Grzegorz

48

Chojnowski Tadeusz

216

Nosek Sylwester

49

Chojnowski Tadeusz

217

Nurczyk Magdalena

50

Chojnowski Tomasz

218

Ogonowski Dominik

51

Ciecierski Grzegorz

219

Olszewska Bogusława

52

Ciecierski Sławomir

220

Olszewski Przemysław

53

Ciemniewicz Krzysztof

221

Opęchowski Eugeniusz

54

Ciepierski Waldemar

222

Parzych Paweł

55

Cwalina Dariusz

223

Pawelczyk Andrzej

56

Cwalina Jacek

224

Pawelczyk Leszek

57

Cwalina- Adamowicz Anna

225

Pawelczyk Teresa

58

Czaplicka Jolanta

226

Pazik Marzena

59

Czarniak Edward

227

Pazik Zofia

60

Czarniak Sławomir

228

Peczyński Jerzy

61

Czartoryjski Roman

229

Piersa Wiesława

62

Czartoryjski Stanisław

230

Pietrzak Stefan

63

Czartoryski Jacek

231

Pietrzak Witold

64

Daniszewski Kazimierz

232

Popławski Bogusław

65

Dasiak Marian

233

Popławski Jerzy

66

Dasiak Stanisław

234

Popławski Mirosław

67

Dšbkowska Barbara

235

Popławski Zbigniew

68

Dšbkowska Bożena

236

Poteraj Kazimierz

69

Dšbkowski Antoni

237

Poteraj Zbigniew

70

Dšbkowski Grzegorz

238

Prażych Antoni

71

Dšbkowski Henryk

239

Przybyłowski Andrzej

72

Dšbkowski Robert

240

Przybyłowski Krzysztof

73

Dšbrowski Andrzej

241

Przychodzień Dariusz

74

Dšbrowski Wacław

242

Przychodzień Jarosław

75

Dera Grzegorz

243

Ptak Dorota

76

Długozima Stanisław

244

Pupek Zbigniew

77

Długozima Wojciech

245

Pyskło Mirosław

78

Długozima Zbigniew

246

Rainko Paweł

79

Dłużniewski Paweł

247

Rogiński Kazimierz

80

Dobkowski Andrzej

248

Romanik Danuta

81

Dobkowski Sławomir

249

Romanik Renata

82

Dobrzycki Krzysztof

250

Romanik Wojciech

83

Dudziec Zbigniew

251

Rostkowski Andrzej

84

Dulewicz Rafał

252

Rupacz Henryk

85

Dulewicz Zbigniew

253

Rupacz - Kozłowska Iwona

86

Dzbeński Grzegorz

254

Ruszczyk Jacek

87

Dzbeński Kazimierz

255

Ruszczyk Jarosław

88

Dzišba Bogdan

256

Ruszczyk Mariusz

89

Gałšzka Wiesław

257

Ruszczyk Sławomir

90

Garnecki Jarosław

258

Rydelski Zdzisław

91

Gawrych Dariusz

259

Siemiński Kazimierz

92

Gawrych Dariusz

260

Sienkiewicz Marcin

93

Glinka Andrzej

261

Sierzputowska Barbara

94

Głażewski Wiesław

262

Sierzputowska Halina

95

Gogół Bogdan

263

Sierzputowski Zbigniew

96

Gogół Zofia

264

Sierzputowski Zenon

97

Golon Karol

265

Sikora Elżbieta

98

Gołębiewski Jerzy

266

Sikora Kazimierz

99

Gontarczyk Krzysztof

267

Sikora Krzysztof

100

Górski Bogdan

268

Sikora Tomasz

101

Grabowski Ryszard

269

Skrodzki Andrzej

102

Grużewski Paweł

270

Skrodzki Sławomir

103

Grzyb Marzena

271

Skrodzki Wojciech

104

Grzymała Arkadiusz

272

Skrzecz Zbigniew

105

Grzymała Renata

273

Srebrowski Bogusław Józef

106

Grzymała Robert

274

Stefańska Barbara

107

Gumkowski Antoni

275

Stefański Andrzej

108

Jabłoński Stanisław

276

Stepnowski Aleksander

109

Jakubiak Kazimierz

277

Stepnowski Stanisław

110

Janewicz Anna

278

Sulej Małgorzata

111

Janicka Halina

279

Sulkowski Andrzej

112

Janicka Mariola

280

Sulkowski Arkadiusz

113

Janicki Edward

281

Suski Mariusz

114

Jankowska Wanda

282

Suski Michał

115

Jankowski Grzegorz

283

Szabłowski Bogdan

116

Jankowski Janusz

284

Szabłowski Jan

117

Jankowski Krzysztof

285

Szabłowski Paweł

118

Janus Katarzyna

286

Szarowski Jerzy

119

Jarnutowski Andrzej

287

Szczubełek Radosław

120

Jarzyło Jerzy

288

Szczubełek Wiesława

121

Jemielity Leszek

289

Szczyglewski Krzysztof

122

Jurkowski Leszek

290

Szymański Jarosław

123

Just Łukasz

291

Œliwieska Anna

124

Kaczyńska Elżbieta

292

Œliwieski Łukasz

125

Kaczyńska Teresa

293

Œliwieski Marian

126

Kaczyński Marcin

294

Œmiarowski Andrzej

127

Kaczyński Rafał

295

Œwierszcz Andrzej

128

Kadłubowski Jarosław

296

Tercjak Jerzy

129

Kadłubowski Jarosław

297

Tomczak Stanisław

130

Kadłubowski Mieczysław

298

Turek Janusz

131

Kadłubowski Mirosław

299

Tyszka Elżbieta

132

Kalinowski Krzysztof

300

Ustaszewski Andrzej

133

Kałętek Waldemar

301

Ustaszewski Ireneusz

134

Kamienowski Jerzy

302

Ustaszewski Jan

135

Kamienowski Sławomir

303

Walędziak Wacław

136

Kamiński Paweł

304

Walędziak Wiesław

137

Kamiński Wiesław

305

Walędziak Zenon

138

Karwowski Dariusz

306

Wasilewski Michał

139

Karwowski Karol

307

Wierciński Jan

140

Kaszuba Robert

308

Więcek Arkadiusz

141

Kazimierczyk Justyna

309

Wiktorzak Iwona

142

Kleszczewska Bożena

310

Wilimczyk Witold

143

Kleszczewski Marek

311

Wilk Andrzej

144

Klimek Tomasz

312

Wilk Konstanty

145

Kołakowska Małgorzata

313

Wilk Marcin

146

Konik-Pędzich Katarzyna

314

Wiœniewski Wiesław

147

Konopka Marek

315

Witecki Norbert

148

Konopka Władysław

316

Włodkowski Robert

149

Konopka Wojciech

317

Wykowski Szymon

150

Kopeć Paweł

318

Zabora Janusz

151

Korytkowska Małgorzata

319

Zaborszczyk Dariusz

152

Korytkowska Regina

320

Zacharczyk Artur

153

Korytkowska Wiesława

321

Zacharczyk Michał

154

Korytkowski Janusz

322

Zalewski Eugeniusz

155

Korytkowski Mariusz

323

Zalewski Jan

156

Korytkowski Mirosław

324

Zaorski Tadeusz

157

Korytkowski Piotr

325

Zaremba Patrycja

158

Korytkowski Sławomir

326

Ziemczyk Adam

159

Korytkowski Sylwester

327

Ziemczyk Marek

160

Korytkowski Tomasz

328

Ziemczyk Stanisław

161

Kosakowski Krzysztof

329

Ziemczyk Teresa

162

Kowalczyk Elżbieta

330

Zysk Tadeusz

163

Kowalczyk Grzegorz

331

Żebrowska Barbara

164

Kozłowski Tomasz

332

Żebrowska Bożena

165

Kruczkow Artur

333

Żebrowska Zofia

166

Krupa Ewelina

334

Żebrowski Tadeusz

167

Kuczyńska Ewa

335

Żyłka Dariusz

168

Kuczyńska Małgorzata

336

Żyłka Przemysław

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-04-27 10:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-04-27 10:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1453