logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2015 roku


Wyszczególnienie

kwota
zadłużenia
ogółem

wierzyciele krajowi

ogółem

banki

1

2

3

4

E

 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)

728 520,00

728 520,00

728 520,00

E1

 papiery wartościowe
 (E1.1+E1.2)

0,00

0,00

0,00

 

E1.1 krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

 

E1.2 długoterminowe

0,00

0,00

0,00

E2

 kredyty i pożyczki
 (E2.1+E2.2)

728 520,00

728 520,00

728 520,00

 

E2.1 krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

 

E2.2 długoterminowe

728 520,00

728 520,00

728 520,00

E3

 przyjęte depozyty

0,00

0,00

0,00

E4

 wymagalne zobowiązania
 (E4.1+E4.2)

0,00

0,00

0,00

 

E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

0,00

0,00

0,00

 

E4.2 pozostałe

0,00

0,00

0,00

 


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-16 09:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-16 09:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 990