logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2019 rok


W 2019 roku osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej nie zostały udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm. zm.):

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Dariusz Cwalina

ulga z tytułu nabycia

2

Nosek Sylwester

ulga z tytułu nabycia

3

Truszkowski Sławomir

ulga z tytułu nabycia

4

Długozima Stanisław

ulga z tytułu nabycia

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (1408/2013) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

1.Sulkowski Arkadiusz163.Chojnowski Edward
2.Świerszcz Anna164.Czarniak Edward
3.Dąbkowski Grzegorz165.Konopka Wojciech
4.Jarnutowski Andrzej166.Chojnowska Agnieszka
5.Siemiński Kazimierz167.Chojnowska Jadwiga
6.Jurkowski Leszek168.Karwowski Dariusz
7.Kuczyński Grzegorz169.Kadłubowska Bożena
8.Szabłowski Jan170.Poteraj Kazimierz
9.Śmiarowska Aldona171.Łuba Paweł
10.Korytkowski Sławomir172.Chojnowski Tomasz
11.Kupidłowski Zbigniew173.Jakubiak Kazimierz
12.Kopeć Paweł174.Dudziec Zbigniew
13.Pietrzak Michał175.Nasiadko Damian
14.Rogiński Kazimierz176.Mieczkowski Kazimierz
15.Bąkowski Rafał177.Kuczyńska Małgorzata
16.Przychodzień Dariusz178.Raszkiewicz Ryszard
17.Ustaszewski Andrzej179.Zysk Tadeusz
18.Laskowski Mieczysław180.Marcińczyk Artur
19.Zaremba Patrycja181.Kadłubowski Jarosław
20.Wiktorzak Iwona182.Pianko Tadeusz
21.Chojnowski Andrzej183.Dąbkowska Zofia
22.Mieczkowska Małgorzata184.Dasiak Stanisław
23.Bakuła Danuta185.Grzyb Marzena
24.Chojnowski Marcin186.Pietrzak Jolanta
25.Truszkowski Sławomir187.Stepnowski Aleksander
26.Cwalina- Adamowicz Anna188.Górski Bogdan
27.Ruszczyk Jarosław189.Skrodzki Wojciech
28.Świerszcz Andrzej190.Korytkowski Tomasz
29.Antoniak Tadeusz191.Korytkowski Sylwester
30.Kowalczyk Elżbieta192.Dasiak Marian
31.Brzóska Jadwiga193.Włodkowski Robert
32.Poteraj Zbigniew194.Dąbkowska Dorota
33.Murawski Waldemar195.Dąbkowski Adam
34.Tyszka Elżbieta196.Glinka Andrzej
35.Kamienowski Jerzy197.Grużewski Paweł
36.Zalewski Jan198.Popławski Bogusław
37.Krupa Ewelina199.Rydelski Zdzisław
38.Gałązka Wiesław200.Wasilewski Michał
39.Boryszewski Marek201.Jabłoński Stanisław
40.Witecka Grażyna202.Peczyński Jerzy
41.Chojnowski Rafał203.Śliwieski Łukasz
42.Ciecierski Grzegorz204.Dąbkowski Łukasz
43.Ciecierski Sławomir205.Kurpiewski Piotr
44.Wilk Andrzej206.Potrzebko-Świerszcz Marta
45.Bielacki Zbigniew207.Romanik Wojciech
46.Łojko Robert208.Bacisz Tomasz
47.Ustaszewski Ireneusz209.Opęchowski Eugeniusz
48.Chojnowski Adam210.Żyłka Przemysław
49.Pawelczyk Leszek211.Sierzputowski Zenon
50.Kurpiewski Leszek212.Marcińczyk Robert
51.Srebrowski Bogusław Józef213.Kaczyński Marcin
52.Sowa Sylwester214.Ruszczyk Mariusz
53.Wierciński Jan215.Romanik Danuta
54.Ustaszewski Jarosław216.Janicki Waldemar
55.Sierzputowski Tadeusz217.Łuba Tomasz
56.Wilimczyk Witold218.Popławski Zbigniew
57.Suski Michał219.Mleczek Jarosław
58.Łuba Kazimierz220.Mierzejewski Jarosław
59.Gontarczyk Ewa221.Nawrocka Aneta
60.Bieluch Krzysztof222.Berg Andrzej
61.Dzbeński Kazimierz223.Mierzejewski Stanisław
62.Czarniak Sławomir224.Karwowska Barbara
63.Bednarczyk Paweł225.Dmoch Krystyna
64.Turek Janusz226.Czartoryjski Stanisław
65.Sulej Małgorzata227.Małkowski Jacek
66.Kuczyński Roman228.Ciecierski Andrzej
67.Dulewicz Agnieszka229.Przychodzień Bożena
68.Łuba Kazimierz230.Śliwieski Marian
69.Kałętek Waldemar231.Jakacki Tadeusz
70.Nerek Stanisław232.Szczyglewski Krzysztof
71.Sikora Kazimierz233.Kadłubowski Mirosław
72.Kurpiewski Marek234.Walędziak Wacław
73.Szabłowski Bogdan235.Janewicz Jerzy
74.Sulkowski Kazimierz236.Więcek Arkadiusz
75.Ptak Dorota237.Dąbkowski Robert
76.Kaszuba Robert238.Skrodzki Sławomir
77.Wilk Andrzej239.Rupacz Norbert
78.Zacharczyk Michał240.Bieńkowski Robert
79.Pyskło Agnieszka241.Dobrzycki Krzysztof
80.Dąbkowska Bożena242.Długozima Stanisław
81.Gołębiewski Jerzy243.Dera Grzegorz
82.Przybyłowski Krzysztof244.Popławski Jerzy
83.Baranowski Mirosław245.Pawelczyk Andrzej
84.Baranowski Arkadiusz246.Polkowski Szymon
85.Ruszczyk Jacek247.Golon Karol
86.Stepnowski Stanisław248.Korytkowska Wiesława
87.Głażewski Wiesław249.Dąbkowska Agnieszka
88.Zaborszczyk Dariusz250.Peczyński Adam
89.Daniszewski Kazimierz251.Jankowska Wanda
90.Stefański Andrzej252.Tomczak Danuta
91.Bielacki Krzysztof253.Konik-Pędzich Katarzyna
92.Bielacka Ewa254.Szczubełek Stanisław
93.Just Łukasz255.Długozima Wojciech
94.Pupek Zbigniew256.Bonus Dawid
95.Zaorski Zdzisław257.Sikora Tomasz
96.Popławski Rafał258.Bielacki Zenon
97.Ziemczyk Adam259.Boguski Jan
98.Boguski Antoni260.Buczyńska Dorota
99.Garnecki Jarosław261.Sikora Elżbieta
100.Korytkowska Regina262.Lemański Mirosław
101.Parzych Magdalena263.Walędziak Zenon
102.Kwiatkowski Krzysztof264.Ziemczyk Wioletta
103.Kozłowski Tomasz265.Baczewski Zenon
104.Pazik Zofia266.Kamienowski Sławomir
105.Żebrowska Zofia267.Jarzyło Jerzy
106.Dulewicz Rafał268.Przybyłowska Jadwiga
107.Szymański Jarosław269.Nosek Sylwester
108.Laskowska Aldona270.Kamiński Paweł
109.Miller Piotr271.Jemielity Grażyna
110.Łępicki Bogusław272.Kadłubowski Mieczysław
111.Chochowski Henryk273.Ciepierska Joanna
112.Kurpiewska Agata274.Klimek Tomasz
113.Szarowski Jerzy275.Kołakowski Janusz
114.Kadłubowski Mieczysław276.Żyłka Dariusz
115.Wiśniewska Jadwiga277.Dzbeńska Elżbieta
116.Szczubełek Radosław278.Wdowińska Zofia
117.Kosakowski Krzysztof279.Gawrych Dariusz
118.Ogonowski Dominik280.Długozima Zbigniew
119.Prażych Antoni281.Modzelewski Jarosław
120.Łuba Dorota282.Ambroziak Bożena
121.Gogół Bogdan283.Żebrowski Radosław
122.Kuczyński Rafał284.Jankowski Krzysztof
123.Kowalczyk Grzegorz285.Wądołowski Michał
124.Bielacki Ryszard286.Ratowski Tadeusz
125.Grzymała Arkadiusz287.Zabora Janusz
126.Kutyło Iwona288.Korytkowski Piotr
127.Dzbeńska Elżbieta289.Zaremba Michał
128.Kurpiewski Roman290.Gąska Karol
129.Dobkowski Andrzej291.Chojnowski Tadeusz
130.Tercjak Jerzy292.Boguski Edward
131.Łuba Andrzej293.Grzymała Robert
132.Chojnowski Stanisław294.Rupacz Henryk
133.Dziąba Bogdan295.Sulkowski Andrzej
134.Nizik Grzegorz296.Mieczkowski Marek
135.Ziemczyk Stanisław297.Olszewski Przemysław
136.Rostkowski Henryk298.Białobrzewski Marcin
137.Boguski Jarosław299.Śliwieska Anna
138.Lubak Józef300.Suski Mariusz
139.Murawski Sylwester301.Dmoch Tadeusz
140.Kazimierczyk Justyna302.Kurpiewski Jan
141.Cwalina Dariusz303.Jankowski Grzegorz
142.Laskowski Janusz304.Ruszczyk Sławomir
143.Kleszczewska Bożena305.Pawelczyk Teresa
144.Kaczyńska Teresa306.Mierzejewska Mariola
145.Gawrych Jarosław307.Banach Robert
146.Żebrowska Bożena308.Korytkowski Mariusz
147.Czaplicka Jolanta309.Olszewska Bogusława
148.Korytkowska Małgorzata310.Piersa Leszek
149.Grabowski Ryszard311.Borkowski Jacek
150.Mróz Jerzy312.Ustaszewski Edward
151.Wilk Konstanty313.Skrzecz Zbigniew
152.Łukasiewicz Jan314.Witkowski Tadeusz
153.Dąbrowski Tomasz315.Pruszkowska Monika
154.Stefańska Barbara316.Żebrowski Tadeusz
155.Banach Mariusz317.Sierzputowski Maciej
156.Chojnowski Robert318.Kalinowski Sławomir
157.Kaczyński Rafał319.Banach Bożena
158.Chełstowska Teresa320.Janus Katarzyna
159.Kruczkow Artur321.Grzyb Roman
160.Dąbrowski Andrzej322.Chojnowski Mirosław
161.Ustaszewski Jan323.Jankowski Janusz
162.Czartoryski Jacek324. 

Informacje wytworzył(a) :Anna Wiśniewska2020-01-09
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-01-09 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-01-09 13:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 846