logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2020 rok


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kowcie przewyższającej 500 zł w 2020 roku.

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj podatku

Forma ulgi

Wysokość

Przyczyny udzielenia ulgi

1

Leszek Sobociński

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

10.396,00 zł

Ważny interes podatnika

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -

o podatku rolnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 333 z póź. zm.) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.):

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Arkadiusz Grzymała

ulga z tytułu nabycia

2

Wioletta Filipkowska

ulga z tytułu nabycia

3

Michał Wądołowski

ulga z tytułu nabycia

4

Stanisław Długozima

ulga z tytułu nabycia

5

Robert Grzymała

ulga z tytułu nabycia

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (1408/2013) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

 

1.

Rogiński Kazimierz

156.

Grzymała Renata

2.

Dobkowski Andrzej

157.

Mróz Jerzy

3.

Dobrzycki Krzysztof

158.

Czaplicka Jolanta

4.

Korytkowski Sławomir

159.

Szczyglewski Krzysztof

5.

Kurpiewski Leszek

160.

Łuba Łukasz

6.

Długozima Wojciech

161.

Nizik Grzegorz

7.

Przychodzień Dariusz

162.

Kaczyński Rafał

8.

Chrostowski Piotr

163.

Stefański Andrzej

9.

Wierciński Jan

164.

Kozłowski Tomasz

10.

Dulewicz Rafał

165.

Stefańska Barbara

11.

Mieczkowski Krzysztof

166.

Małkowski Jacek

12.

Kupidłowski Zbigniew

167.

Tercjak Jerzy

13.

Łuba Kazimierz

168.

Jankowski Grzegorz

14.

Banach Mariusz

169.

Walędziak Zenon

15.

Chojnowski Adam

170.

Górski Bogdan

16.

Gontarczyk Krzysztof

171.

Nawrocka Aneta

17.

Bednarczyk Paweł

172.

Kadłubowski Jarosław

18.

Zaorski Tadeusz

173.

Suski Michał

19.

Śmiarowski Andrzej

174.

Pawelczyk Leszek

20.

Ustaszewski Jarosław

175.

Ustaszewski Jan

21.

Wiktorzak Iwona

176.

Sierzputowski Zenon

22.

Witkowski Tadeusz

177.

Murawski Waldemar

23.

Kałętek Waldemar

178.

Więcek Arkadiusz

24.

Dzbeński Kazimierz

179.

Grabowski Ryszard

25.

Chojnowski Stanisław

180.

Laskowski Janusz

26.

Romanik Wojciech

181.

Buczyńska Dorota

27.

Tomczak Stanisław

182.

Bąkowski Rafał

28.

Ziemczyk Adam

183.

Chojnowski Robert

29.

Czarniak Sławomir

184.

Gałązka Wiesław

30.

Turek Janusz

185.

Lemański Mirosław

31.

Kurpiewski Marek

186.

Popławski Jerzy

32.

Grużewski Paweł

187.

Pianko Tadeusz

33.

Bieluch Krzysztof

188.

Białobrzewski Marcin

34.

Kaliszewski Grzegorz

189.

Łuba Tomasz

35.

Korytkowska Regina

190.

Ciecierski Sławomir

36.

Jabłoński Stanisław

191.

Mierzejewski Stanisław

37.

Lubak Józef

192.

Brzóska Jadwiga

38.

Parzych Paweł

193.

Rupacz Henryk

39.

Miller Piotr

194.

Truszkowski Sławomir

40.

Przychodzień Jarosław

195.

Prażych Antoni

41.

Pazik Jarosław

196.

Czarniak Edward

42.

Dudziec Zbigniew

197.

Pietrzak Michał

43.

Bielacki Zenon

198.

Bonus Maria

44.

Wasilewski Michał

199.

Łuba Andrzej

45.

Dąbkowska Zofia

200.

Szydlik Kazimierz

46.

Łuba Dorota

201.

Popławski Bogusław

47.

Borkowski Jacek

202.

Dąbkowski Antoni

48.

Chojnowski Edward

203.

Dąbkowski Adam

49.

Opęchowski Eugeniusz

204.

Laskowska Aldona

50.

Sikora Krzysztof

205.

Nosek Sylwester

51.

Dąbkowski Robert

206.

Kutyło Iwona

52.

Dziąba Bogdan

207.

Romanik Danuta

53.

Mieczkowski Kazimierz

208.

Popławski Zbigniew

54.

Zaborszczyk Dariusz

209.

Mierzejewski Jarosław

55.

Pyskło Mirosław

210.

Żebrowska Zofia

56.

Bielacki Dariusz

211.

Dąbkowska Agnieszka

57.

Bielacki Krzysztof

212.

Korytkowski Sylwester

58.

Dąbkowski Grzegorz

213.

Olszewska Bogusława

59.

Sowa Sylwester

214.

Karwowski Karol

60.

Boguski Antoni

215.

Bakuła Danuta

61.

Śliwieski Marian

216.

Szczubełek Wiesława

62.

Bielacki Zbigniew

217.

Ustaszewski Ireneusz

63.

Grzymała Arkadiusz

218.

Ziemczyk Marek

64.

Dąbkowska Bożena

219.

Kurpiewski Piotr

65.

Wiśniewski Wiesław

220.

Potrzebko-Świerszcz Marta

66.

Skupska Agnieszka

221.

Janewicz Anna

67.

Ptak Dorota

222.

Dąbrowski Tomasz

68.

Wilimczyk Witold

223.

Ogonowski Dominik

69.

Kaczyńska Teresa

224.

Poteraj Kazimierz

70.

Kadłubowski Mirosław

225.

Żebrowski Radosław

71.

Szabłowski Bogdan

226.

Chojnowski Andrzej

72.

Just Łukasz

227.

Korytkowska Wiesława

73.

Zacharczyk Michał

228.

Konik-Pędzich Katarzyna

74.

Łuba Paweł

229.

Kazimierczyk Justyna

75.

Garnecki Jarosław

230.

Piersa Wiesława

76.

Kadłubowska Jolanta

231.

Bacisz Tomasz

77.

Kleszczewska Bożena

232.

Kurpiewski Stanisław

78.

Gogół Bogdan

233.

Chochowski Henryk

79.

Ciecierski Andrzej

234.

Skrodzki Wojciech

80.

Popławski Rafał

235.

Kaszuba Robert

81.

Marcińczyk Robert

236.

Śliwieski Kazimierz

82.

Ciecierski Grzegorz

237.

Cwalina- Adamowicz Anna

83.

Stepnowski Stanisław

238.

Cwalina Dariusz

84.

Gawrych Jarosław

239.

Dasiak Stanisław

85.

Łępicki Bogusław

240.

Laskowski Mieczysław

86.

Ruszczyk Jacek

241.

Sikora Tomasz

87.

Pazik Zofia

242.

Korytkowski Piotr

88.

Dzbeńska Elżbieta

243.

Kowalczyk Elżbieta

89.

Rostkowski Henryk

244.

Dera Grzegorz

90.

Kamienowski Jerzy

245.

Włodkowski Robert

91.

Gołębiewski Jerzy

246.

Żyłka Przemysław

92.

Srebrowski Bogusław Józef

247.

Marcińczyk Artur

93.

Sulej Małgorzata

248.

Zabora Janusz

94.

Kuczyński Grzegorz

249.

Kowalczyk Grzegorz

95.

Kuczyńska Małgorzata

250.

Baczewski Zenon

96.

Żebrowska Bożena

251.

Kalinowski Sławomir

97.

Dmoch Tadeusz

252.

Wilk Konstanty

98.

Kuczyński Roman

253.

Bieńkowski Robert

99.

Glinka Andrzej

254.

Golon Karol

100.

Świerszcz Andrzej

255.

Czartoryski Jacek

101.

Kadłubowski Jarosław

256.

Szczubełek Radosław

102.

Chojnowski Tomasz

257.

Korytkowski Tomasz

103.

Chełstowski Bogdan

258.

Zalewski Jan

104.

Kalinowski Krzysztof

259.

Pawelczyk Andrzej

105.

Sulkowski Arkadiusz

260.

Kamiński Paweł

106.

Jurkowski Leszek

261.

Dąbkowski Łukasz

107.

Dąbrowski Andrzej

262.

Bonus Robert

108.

Jarnutowski Andrzej

263.

Rupacz Norbert

109.

Chojnowski Adam

264.

Grzymała Robert

110.

Grzyb Marzena

265.

Jarzyło Jerzy

111.

Ruszczyk Mariusz

266.

Rydelski Zdzisław

112.

Pietrzak Stefan

267.

Boryszewski Marek

113.

Wądołowski Michał

268.

Jankowski Krzysztof

114.

Murawski Sylwester

269.

Modzelewski Jarosław

115.

Kuczyńska Ewa

270.

Długozima Zbigniew

116.

Walędziak Wiesław

271.

Suski Mariusz

117.

Walędziak Wacław

272.

Korytkowski Mariusz

118.

Chojnowski Marcin

273.

Ciecierska Katarzyna

119.

Jakubiak Kazimierz

274.

Klimek Tomasz

120.

Kurpiewski Bogdan

275.

Romanik Renata

121.

Sierzputowska Barbara

276.

Ziemczyk Stanisław

122.

Kołakowska Małgorzata

277.

Sulkowski Andrzej

123.

Mleczek Jarosław

278.

Długozima Stanisław

124.

Skrodzki Sławomir

279.

Jankowska Wanda

125.

Kaczyński Marcin

280.

Kruczkow Artur

126.

Grużewski Mariusz

281.

Świerszcz Anna

127.

Boguski Jarosław

282.

Banach Robert

128.

Kopeć Paweł

283.

Chojnowski Tadeusz

129.

Kurpiewski Roman

284.

Pawelczyk Teresa

130.

Dobkowski Zbigniew

285.

Ruszczyk Jarosław

131.

Daniszewski Kazimierz

286.

Głażewski Wiesław

132.

Dasiak Marian

287.

Skrzecz Zbigniew

133.

Stepnowski Aleksander

288.

Sulkowski Kazimierz

134.

Szymański Jarosław

289.

Baczewski Łukasz

135.

Szabłowski Jan

290.

Cwalina Jacek

136.

Śliwieski Łukasz

291.

Kleszczewski Marek

137.

Wilk Marcin

292.

Zaremba Patrycja

138.

Łojko Robert

293.

Sikora Elżbieta

139.

Pupek Zbigniew

294.

Ambroziak Bożena

140.

Chojnowski Andrzej

295.

Wykowski Szymon

141.

Peczyński Jerzy

296.

Ruszczyk Sławomir

142.

Sikora Kazimierz

297.

Rainko Paweł

143.

Antoniak Tadeusz

298.

Mierzejewska Mariola

144.

Szarowski Jerzy

299.

Jemielity Leszek

145.

Siemiński Kazimierz

300.

Jemielity Łukasz

146.

Przybyłowski Krzysztof

301.

Chojnowski Mirosław

147.

Ustaszewski Andrzej

302.

Jankowski Janusz

148.

Zysk Tadeusz

303.

Janicka Halina

149.

Chojnowski Rafał

304.

Janus Katarzyna

150.

Boguski Jan

305.

Żebrowski Tadeusz

151.

Kamienowski Sławomir

306.

Korytkowska Małgorzata

152.

Bielacki Ryszard

307.

Olszewski Przemysław

153.

Zaremba Michał

308.

Nerek Stanisław

154.

Tyszka Elżbieta

309.

Dobkowski Sławomir

155.

Kosakowski Krzysztof

  

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Wiśniewska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-04-22 12:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-04-22 12:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 662