logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2019 roku


Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zadłużenia

OGÓŁEM

Wierzyciele krajowi

Ogółem

Banki

I

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3+4)

 2 299 975,00

 2 299 975,00

 2 299 975,00

1.

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

2.

Kredyty i pożyczki (kredyt długoterminowy)

 2 299 975,00

 2 299 975,00

 2 299 975,00

3.

Przyjęte depozyty

0,00

0,00

0,00

4.

Wymagalne zobowiązania

0,00

0,00

0,00

 


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-09-22 14:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-09-22 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 399