logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2021 rokWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kowcie przewyższającej 500 zł w 2021 roku.

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj podatku

Forma ulgi

Wysokość

Przyczyny udzielenia ulgi

1

Leszek Sobociński

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

5488,00 zł

Ważny interes podatnika

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -

o podatku rolnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 333 z póź. zm.) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.):

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Joanna Jankowska

ulga z tytułu nabycia

2

Sławomir Skrodzki

ulga inwestycyjna

3

Jarosław Dębowski

ulga z tytułu nabycia

4

Grzegorz Kowalczyk

ulga inwestycyjna

5

Andrzej Szabłowski

ulga z tytułu nabycia

6

Adam Dąbkowski

ulga z tytułu nabycia

7

Joanna Grzybińska

ulga z tytułu nabycia

8

Dariusz Cwalina

ulga z tytułu nabycia

9

Ewa Kuczyńska

ulga z tytułu nabycia

10

Waldemar Murawski

ulga inwestycyjna

11

Stepnowski Aleksander

Ulga inwestycyjna

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (1408/2013) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

1.Witecki Norbert153.Antoniak Tadeusz
2.Kruczkow Artur154.Szymański Jarosław
3.Śmiarowski Andrzej155.Kamiński Paweł
4.Kadłubowski Mirosław156.Grzymała Renata
5.Pianko Tadeusz157.Banach Mariusz
6.Kowalczyk Elżbieta158.Bielacki Ryszard
7.Stefańska Barbara159.Kurpiewski Bogdan
8.Dudziec Zbigniew160.Stefański Andrzej
9.Bąkowski Rafał161.Małkowski Jacek
10.Dobkowski Andrzej162.Ustaszewski Jan
11.Dasiak Marian163.Janewicz Adam
12.Wiktorzak Iwona164.Włodkowski Robert
13.Korytkowski Sławomir165.Grzymała Robert
14.Ustaszewski Jarosław166.Sierzputowska Barbara
15.Kuczyński Roman167.Romanik Wojciech
16.Brzóska Jadwiga168.Ciecierski Andrzej
17.Bonus Robert169.Chojnowski Edward
18.Dąbkowski Grzegorz170.Kamienowski Jerzy
19.Ciecierski Sławomir171.Kruczyk Eugeniusz
20.Kadłubowski Jarosław172.Walędziak Zenon
21.Długozima Wojciech173.Chojnowski Andrzej
22.Mieczkowski Krzysztof174.Ziemczyk Stanisław
23.Kupidłowski Zbigniew175.Świerszcz Andrzej
24.Bednarczyk Paweł176.Kadłubowska Jolanta
25.Sikora Krzysztof177.Kaczyńska Teresa
26.Just Łukasz178.Chojnowski Robert
27.Szczubełek Radosław179.Bielacki Zenon
28.Turek Janusz180.Dąbrowski Andrzej
29.Dulewicz Rafał181.Chojnowski Marek
30.Bielacki Krzysztof182.Chełstowski Bogdan
31.Bielacki Dariusz183.Kurpiewski Piotr
32.Bakuła Danuta184.Szabłowski Bogdan
33.Dzbeński Kazimierz185.Jakubiak Kazimierz
34.Ruszczyk Jacek186.Rupacz Norbert
35.Witkowski Tadeusz187.Konik-Pędzich Katarzyna
36.Ruszczyk Jarosław188.Dąbrowska Aneta
37.Sikora Kazimierz189.Karwowski Karol
38.Bieluch Krzysztof190.Bieńkowski Robert
39.Zacharczyk Michał191.Łuba Tomasz
40.Kuczyński Grzegorz192.Dąbkowski Adam
41.Boryszewski Marek193.Dąbkowski Antoni
42.Czarniak Sławomir194.Śliwieski Marian
43.Kaczyński Rafał195.Zalewski Przemysław
44.Ziemczyk Adam196.Baczewski Zenon
45.Dzbeńska Elżbieta197.Kurpiewski Marek
46.Ustaszewski Ireneusz198.Grzyb Marzena
47.Ciecierski Grzegorz199.Zabora Janusz
48.Kurpiewski Leszek200.Wilk Konstanty
49.Daniszewski Kazimierz201.Więcek Arkadiusz
50.Dąbrowski Tomasz202.Korytkowski Tomasz
51.Grużewski Paweł203.Popławski Jerzy
52.Zaborszczyk Dariusz204.Kadłubowski Jarosław
53.Stepnowski Stanisław205.Romanik Danuta
54.Marcińczyk Robert206.Korytkowska Małgorzata
55.Dmoch Tadeusz207.Walędziak Wacław
56.Łuba Kazimierz208.Karwowski Dariusz
57.Korytkowska Regina209.Dera Grzegorz
58.Pyskło Mirosław210.Czartoryski Jacek
59.Chrostowski Piotr211.Zysk Tadeusz
60.Dziąba Bogdan212.Kurpiewski Roman
61.Tercjak Jerzy213.Golon Karol
62.Opęchowski Eugeniusz214.Piersa Wiesława
63.Kuczyńska Ewa215.Kozłowski Tomasz
64.Wilimczyk Witold216.Korytkowski Piotr
65.Rostkowski Henryk217.Jarzyło Jerzy
66.Popławski Rafał218.Pawelczyk Leszek
67.Szabłowski Jan219.Głażewski Wiesław
68.Gołębiewski Jerzy220.Miller Piotr
69.Białobrzewski Marcin221.Peczyński Jerzy
70.Kuczyńska Małgorzata222.Popławski Bogusław
71.Pupek Zbigniew223.Dąbkowska Agnieszka
72.Garnecki Jarosław224.Ambroziak Bożena
73.Czarniak Edward225.Pawelczyk Andrzej
74.Chojnowski Stanisław226.Chojnowski Karol
75.Gawrych Jarosław227.Chojnowski Tomasz
76.Parzych Paweł228.Dąbkowski Robert
77.Chojnowski Adam229.Kaszuba Robert
78.Przybyłowski Krzysztof230.Srebrowski Bogusław Józef
79.Łuba Dorota231.Kleszczewska Bożena
80.Wiśniewski Wiesław232.Cwalina- Adamowicz Anna
81.Chojnowski Tadeusz233.Szczubełek Wiesława
82.Korytkowski Sylwester234.Kowalczyk Grzegorz
83.Korytkowski Mariusz235.Bacisz Tomasz
84.Olszewska Bogusława236.Dąbkowski Łukasz
85.Pietrzak Michał237.Laskowski Janusz
86.Dąbkowska Bożena238.Skrodzki Sławomir
87.Rogiński Kazimierz239.Sulkowski Arkadiusz
88.Kosakowski Krzysztof240.Jankowski Grzegorz
89.Pazik Zofia241.Korytkowska Wiesława
90.Szarowski Jerzy242.Borkowski Jacek
91.Glinka Andrzej243.Mierzejewski Stanisław
92.Siemiński Kazimierz244.Gogół Bogdan
93.Lubak Józef245.Tomczak Stanisław
94.Murawski Waldemar246.Prażych Antoni
95.Jarnutowski Andrzej247.Kazimierczyk Justyna
96.Boguski Jarosław248.Przychodzień Jarosław
97.Pytasz Krzysztof249.Boguski Jan
98.Zaremba Michał250.Laskowska Aldona
99.Ustaszewski Andrzej251.Skrodzki Wojciech
100.Jurkowski Leszek252.Wasilewski Michał
101.Pietrzak Stefan253.Cwalina Dariusz
102.Chochowski Henryk254.Świerszcz Dorota
103.Długozima Stanisław255.Kołakowska Małgorzata
104.Kutyło Iwona256.Pazik Jarosław
105.Mieczkowski Kazimierz257.Romanik Renata
106.Sulej Małgorzata258.Żyłka Dariusz
107.Polkowski Szymon259.Zaremba Kamil
108.Zaorski Tadeusz260.Laskowski Dariusz
109.Walędziak Wiesław261.Długozima Zbigniew
110.Wilk Marcin262.Nizik Alicja
111.Nerek Stanisław263.Skrzecz Zbigniew
112.Gontarczyk Krzysztof264.Truszkowski Sławomir
113.Kałętek Waldemar265.Żebrowska Barbara
114.Górski Bogdan266.Modzelewski Jarosław
115.Jakacki Paweł267.Rainko Paweł
116.Grabowski Ryszard268.Kleszczewski Marek
117.Nizik Grzegorz269.Pawelczyk Teresa
118.Kopeć Paweł270.Jabłoński Stanisław
119.Żebrowska Bożena271.Sikora Elżbieta
120.Łojko Robert272.Banach Robert
121.Boguski Antoni273.Kaliszewski Grzegorz
122.Buczyńska Dorota274.Janicki Edward
123.Łuba Paweł275.Ruszczyk Sławomir
124.Poteraj Kazimierz276.Chojnowski Marcin
125.Sowa Sylwester277.Jankowski Krzysztof
126.Chojnowski Rafał278.Świerszcz Anna
127.Sierzputowski Zenon279.Kalinowski Krzysztof
128.Czaplicka Jolanta280.Jemielity Leszek
129.Grużewski Mariusz281.Kamiński Wiesław
130.Łuba Andrzej282.Ogonowski Dominik
131.Stepnowski Aleksander283.Wykowski Szymon
132.Żebrowska Zofia284.Tercjak Zenon
133.Ziemczyk Marek285.Janus Katarzyna
134.Ciepierski Waldemar286.Żyłka Przemysław
135.Kurpiewski Stanisław287.Suski Mariusz
136.Dasiak Przemysław288.Chojnowski Mirosław
137.Dasiak Stanisław289.Wierciński Jan
138.Nosek Sylwester290.Żebrowski Tadeusz
139.Grzymała Arkadiusz291.Boguski Edward
140.Chojnowski Andrzej292.Śliwieski Łukasz
141.Kamienowski Sławomir293.Przybyłowski Andrzej
142.Rupacz Henryk294.Baczewski Łukasz
143.Gałązka Wiesław295.Suski Michał
144.Bielacki Zbigniew296.Popławski Zbigniew
145.Przychodzień Dariusz297.Jankowska Wanda
146.Mleczek Jarosław298.Marcińczyk Artur
147.Murawski Sylwester299.Cwalina Jacek
148.Popławski Wiesław300.Ziemczyk Teresa
149.Dobkowski Zbigniew301.Kalinowski Sławomir
150.Kaczyński Marcin302.Jankowski Janusz
151.Ptak Dorota303.Sikora Tomasz
152.Klimek Tomasz  

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Wiśniewska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-05-11 11:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-05-11 11:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 391