logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2021 roku


Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zadłużenia
OGÓŁEM

Wierzyciele krajowi

Ogółem

Banki

I

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1+2+3+4)

1 333 320,00

1 333 320,00

1 333 320,00

1.

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

2.

Kredyty i pożyczki (kredyt długoterminowy)

1 333 320,00

1 333 320,00

1 333 320,00

3.

Przyjęte depozyty

0,00

0,00

0,00

4.

Wymagalne zobowiązania

0,00

0,00

0,00

 


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-08-30 10:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-08-30 10:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 52