logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2014 roku


Wyszczególnieniekwota
zadłużenia
ogółem
(kol.3+15)
wierzyciele krajowi
ogółem
 (kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
banki
12310
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
1 325 992,001 325 992,001 325 992,00
E1 papiery wartościowe
 (E1.1+E1.2)
0,000,000,00
 E1.1 krótkoterminowe0,000,000,00
 E1.2 długoterminowe0,000,000,00
E2 kredyty i pożyczki
 (E2.1+E2.2)
1 325 992,001 325 992,001 325 992,00
 E2.1 krótkoterminowe0,000,000,00
 E2.2 długoterminowe1 325 992,001 325 992,001 325 992,00
E3 przyjęte depozyty0,000,000,00
E4 wymagalne zobowiązania
 (E4.1+E4.2)
0,000,000,00
 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,00
 E4.2 pozostałe0,000,000,00

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 09:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-05-29 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1342