logo Miastkowo  
Budżet i majątek Pomoc publiczna

Wartość pomocy publicznej za 2022 rok


W 2022 roku osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej nie zostały udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -o podatku rolnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 333 z póź. zm.) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.):

Lp.

Imię i nazwisko

Ulga ustawowa w podatku rolnym

1

Boguski Jarosław

ulga inwestycyjna

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (1408/2013) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

 

1.

Laskowski Dariusz

153.

Kamienowski Sławomir

2.

Gontarczyk Krzysztof

154.

Laskowski Janusz

3.

Łępicki Bogusław

155.

Sulkowski Arkadiusz

4.

Wiktorzak Iwona

156.

Pawelczyk Leszek

5.

Bednarczyk Paweł

157.

Mierzejewski Stanisław

6.

Jarnutowski Andrzej

158.

Małkowski Jacek

7.

Opęchowski Eugeniusz

159.

Polkowski Szymon

8.

Ustaszewski Jarosław

160.

Zalewski Przemysław

9.

Kopeć Paweł

161.

Boryszewski Marek

10.

Bakuła Danuta

162.

Kuczyńska Ewa

11.

Przychodzień Dariusz

163.

Jankowska Wanda

12.

Rupacz Henryk

164.

Ciecierski Andrzej

13.

Kałętek Waldemar

165.

Nosek Sylwester

14.

Dulewicz Rafał

166.

Sikora Kazimierz

15.

Bąkowski Rafał

167.

Antoniak Tadeusz

16.

Kurpiewski Leszek

168.

Sierzputowski Zenon

17.

Gawrych Jarosław

169.

Mieczkowski Kazimierz

18.

Grabowski Ryszard

170.

Janewicz Adam

19.

Pianko Tadeusz

171.

Szabłowski Bogdan

20.

Dmoch Tadeusz

172.

Łuba Tomasz

21.

Chochowski Henryk

173.

Skrodzki Wojciech

22.

Chrostowski Piotr

174.

Wilk Marcin

23.

Zaorski Tadeusz

175.

Dera Kamil

24.

Turek Janusz

176.

Piersa Wiesława

25.

Śmiarowski Andrzej

177.

Śliwieski Marian

26.

Rogiński Kazimierz

178.

Chojnowski Adam

27.

Sowa Sylwester

179.

Kobyliński Jan

28.

Mieczkowski Krzysztof

180.

Bacisz Tomasz

29.

Łuba Kazimierz

181.

Wilk Konstanty

30.

Wilimczyk Witold

182.

Kalinowski Sławomir

31.

Ruszczyk Jacek

183.

Chojnowski Andrzej

32.

Banach Mariusz

184.

Korytkowski Tomasz

33.

Srebrowski Bogusław Józef

185.

Berg Andrzej

34.

Korytkowski Sławomir

186.

Białobrzewski Marcin

35.

Dobrzycki Krzysztof

187.

Głażewski Wiesław

36.

Boguski Antoni

188.

Korytkowska Małgorzata

37.

Stepnowski Stanisław

189.

Boguski Jan

38.

Dąbkowska Bożena

190.

Skrodzki Sławomir

39.

Bieluch Krzysztof

191.

Więcek Arkadiusz

40.

Ciecierski Grzegorz

192.

Zabora Janusz

41.

Bielacki Krzysztof

193.

Grzymała Arkadiusz

42.

Bielacki Dariusz

194.

Baczewski Zenon

43.

Łojko Robert

195.

Dobkowski Zbigniew

44.

Szabłowski Jan

196.

Sikora Krzysztof

45.

Karwowski Karol

197.

Tyszka Artur

46.

Dzbeński Kazimierz

198.

Przybyłowski Krzysztof

47.

Kupidłowski Zbigniew

199.

Dąbkowska Agnieszka

48.

Kamiński Wiesław

200.

Kozłowski Tomasz

49.

Dudziec Zbigniew

201.

Korytkowski Mariusz

50.

Żyłka Przemysław

202.

Olszewska Bogusława

51.

Gołębiewski Jerzy

203.

Walędziak Zenon

52.

Czartoryski Jacek

204.

Korytkowski Piotr

53.

Wierciński Jan

205.

Korytkowska Monika

54.

Świerszcz Dorota

206.

Borkowski Jacek

55.

Grużewski Mariusz

207.

Dąbrowska Aneta

56.

Witecki Norbert

208.

Dąbrowski Tomasz

57.

Dąbkowski Łukasz

209.

Mleczek Jarosław

58.

Klimek Tomasz

210.

Popławski Bogusław

59.

Górski Bogdan

211.

Stefańska Barbara

60.

Glinka Andrzej

212.

Mróz Jerzy

61.

Bielacki Zenon

213.

Rupacz Norbert

62.

Chojnowski Edward

214.

Romanik Danuta

63.

Dziąba Bogdan

215.

Długozima Stanisław

64.

Grzybińska Joanna

216.

Jarzyło Jerzy

65.

Siemiński Kazimierz

217.

Łuba Dorota

66.

Sulej Małgorzata

218.

Popławski Jerzy

67.

Dobkowski Andrzej

219.

Kadłubowski Jarosław

68.

Tomczak Stanisław

220.

Łuba Andrzej

69.

Wądołowski Michał

221.

Kowalczyk Grzegorz

70.

Pietrzak Stefan

222.

Chojnowski Robert

71.

Prażych Antoni

223.

Dasiak Stanisław

72.

Jakacki Paweł

224.

Poteraj Kazimierz

73.

Suski Michał

225.

Czaplicka Jolanta

74.

Pyskło Mirosław

226.

Nizik Grzegorz

75.

Ustaszewski Ireneusz

227.

Zacharczyk Michał

76.

Garnecki Jarosław

228.

Kazimierczyk Justyna

77.

Wiśniewski Wiesław

229.

Gałązka Wiesław

78.

Kuczyński Roman

230.

Kurpiewski Roman

79.

Ruszczyk Jarosław

231.

Grużewski Paweł

80.

Czarniak Sławomir

232.

Cwalina Dariusz

81.

Kosakowski Krzysztof

233.

Dąbkowski Robert

82.

Stepnowski Aleksander

234.

Włodkowski Robert

83.

Wasilewski Michał

235.

Jurkowski Leszek

84.

Jakubiak Kazimierz

236.

Gogół Bogdan

85.

Chojnowski Rafał

237.

Zysk Tadeusz

86.

Żebrowska Zofia

238.

Szymański Jarosław

87.

Nerek Stanisław

239.

Popławski Zbigniew

88.

Przychodzień Jarosław

240.

Brzóska Jadwiga

89.

Dzbeńska Elżbieta

241.

Kurpiewski Stanisław

90.

Kalinowski Krzysztof

242.

Szczubełek Wiesława

91.

Truszkowski Sławomir

243.

Dąbkowski Adam

92.

Ziemczyk Adam

244.

Dąbkowski Antoni

93.

Łuba Paweł

245.

Pietrzak Michał

94.

Ustaszewski Andrzej

246.

Kruczkow Artur

95.

Szczubełek Radosław

247.

Żebrowska Natalia

96.

Sierzputowska Barbara

248.

Wykowski Szymon

97.

Jankowski Grzegorz

249.

Banach Robert

98.

Lubak Józef

250.

Świerszcz Anna

99.

Dąbkowski Grzegorz

251.

Romanik Renata

100.

Pazik Zofia

252.

Kleszczewski Marek

101.

Ustaszewski Jan

253.

Janicki Edward

102.

Ogonowski Dominik

254.

Długozima Zbigniew

103.

Chełstowski Bogdan

255.

Skrzecz Zbigniew

104.

Miller Piotr

256.

Kozłowska Jadwiga

105.

Boguski Jarosław

257.

Drozdowski Józef

106.

Kruczyk Eugeniusz

258.

Ziemczyk Stanisław

107.

Kadłubowska Jolanta

259.

Sikora Tomasz

108.

Ciecierski Sławomir

260.

Chojnowski Marek

109.

Murawski Waldemar

261.

Pawelczyk Teresa

110.

Chojnowski Adam

262.

Żyłka Dariusz

111.

Bonus Robert

263.

Ambroziak Bożena

112.

Pawelczyk Andrzej

264.

Witkowski Tadeusz

113.

Chojnowski Stanisław

265.

Chojnowski Tadeusz

114.

Czarniak Edward

266.

Cwalina Jacek

115.

Buczyńska Dorota

267.

Długozima Wojciech

116.

Just Łukasz

268.

Popławski Wiesław

117.

Dasiak Marian

269.

Kaliszewski Grzegorz

118.

Kaczyński Marcin

270.

Kaszuba Robert

119.

Grzyb Roman

271.

Dąbkowska Zofia

120.

Świerszcz Andrzej

272.

Walędziak Wacław

121.

Bielacki Ryszard

273.

Małż Bogumiła

122.

Romanik Wojciech

274.

Jemielity Łukasz

123.

Ziemczyk Marcin

275.

Chojnowski Marcin

124.

Ziemczyk Marek

276.

Szarowski Jerzy

125.

Kamiński Paweł

277.

Tercjak Jerzy

126.

Bieńkowski Robert

278.

Kołakowska Małgorzata

127.

Kurpiewski Piotr

279.

Kurpiewski Marek

128.

Murawski Sylwester

280.

Zaremba Kamil

129.

Kaczyński Rafał

281.

Kowalczyk Elżbieta

130.

Grzyb Marzena

282.

Pazik Jarosław

131.

Korytkowska Wiesława

283.

Dasiak Przemysław

132.

Kadłubowski Mirosław

284.

Ziemczyk Teresa

133.

Dąbrowski Andrzej

285.

Grzymała Kazimierz

134.

Marcińczyk Robert

286.

Grzymała Robert

135.

Ciepierski Waldemar

287.

Ruszczyk Sławomir

136.

Żebrowska Bożena

288.

Marcińczyk Artur

137.

Kadłubowski Jarosław

289.

Zaborszczyk Dariusz

138.

Cwalina- Adamowicz Anna

290.

Persa Mariusz

139.

Zaremba Michał

291.

Baczewski Łukasz

140.

Daniszewski Kazimierz

292.

Janus Katarzyna

141.

Laskowska Aldona

293.

Konopka Wojciech

142.

Stefański Andrzej

294.

Raszkiewicz Ryszard

143.

Szydlik Kazimierz

295.

Jabłoński Stanisław

144.

Szydlik Leszek

296.

Jankowski Janusz

145.

Kurpiewski Bogdan

297.

Ustaszewska Diana

146.

Chojnowski Andrzej

298.

Sikora Elżbieta

147.

Bielacki Zbigniew

299.

Pruszkowska Monika

148.

Pytasz Krzysztof

300.

Cwalina Paweł

149.

Golon Karol

301.

Tercjak Zenon

150.

Chojnowski Tomasz

302.

Chojnowski Mirosław

151.

Popławski Rafał

303.

Pupek Zbigniew

152.

Kutyło Iwona

304.

Modzelewski Jarosław

 


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-05-25 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-05-25 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213