logo Miastkowo  
Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w Urzędzie Gminy Miastkowo na lata 2020-2021


 

Lp.

Planowane działania

Realizujący zadanie

Sposób realizacji

Termin

1

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności

Sekretarz Gminy

Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy

wrzesień 2020r

2

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynku administracyjnego do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

 

Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym  i informatycznym

wrzesień 2020r

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w sytuacji ograniczonej dostępności interesantów do budynku spowodowanej bieżącą sytuacją epidemiczną

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Bieżące usuwanie barier w dostępie do usług realizowanych w Urzędzie i zapobieganie ich powstawaniu.

3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego

 

realizacja w całym okresie działania

4

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym

i informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

 

1. Przegląd dostosowania budynku Urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

2.Weryfikacja deklaracji dostępności w BIP.

luty 2021r

5

Zapewnienie dostępności alternatywnej

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1. Zinwentaryzowanie zgłoszonych potrzeb wymagających wdrożenia rozwiązań dostępności alternatywnej.

2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych.

3. Działania naprawcze w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań technicznych i prawnych.

4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji.

 

pkt. 1-2              

-do 15.03.2021 r.

 

 

pkt. 3-4

- na bieżąco

6

Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń.

na bieżąco

7

Przygotowanie raportu o aktualnym stanie zapewnienia dostępności

Koordynator

 

Referat IGN

1. Zebranie informacji do raportu

2.Sporządzenie raportu.

3.Przekazanie raportu Wojewodzie Podlaskiemu.

4.Opublikowanie raportu na stronie BIP.

 

31.03.2021 r.

8

Reagowanie na zgłaszane wnioski o zapewnienie dostępności

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1.Rozpatrywanie wniosków.

2.Zapewnienie dostępności w miarę możliwości

technicznych i prawnych.

wg potrzeb

9

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Koordynator

1. Wytypowanie celów, ustalenie zadań, sposobu i terminu ich realizacji.

2. oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności

3. ocena możliwości skorzystania z Funduszu Dostępności.

4. Przekazanie planu Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

Publikacja Planu na stronie BIP.

 

30.11.2021r

 

 

Sprawozdanie z podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Miastkowo na lata 2020-2021

 

Lp.

Planowane działania

Realizujący zadanie

Sposób realizacji

Termin

1

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności

Sekretarz Gminy

Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy

zrealizowane

2

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynku administracyjnego do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

 

Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym  i informatycznym

zrealizowane

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych w sytuacji ograniczonej dostępności interesantów do budynku spowodowanej bieżącą sytuacją epidemiczną

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Bieżące usuwanie barier w dostępie do usług realizowanych w Urzędzie i zapobieganie ich powstawaniu.

3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego

 

realizacja w całym okresie działania

4

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym

i informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

 

1. Przegląd dostosowania budynku Urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

2.Weryfikacja deklaracji dostępności w BIP.

zrealizowane

5

Zapewnienie dostępności alternatywnej

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1. Zinwentaryzowanie zgłoszonych potrzeb wymagających wdrożenia rozwiązań dostępności alternatywnej.

2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego rozwiązań alternatywnych.

3. Działania naprawcze w celu zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań technicznych i prawnych.

4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji.

 

pkt. 1-2          

częściowo zrealizowane

 

 

pkt. 3-4

- na bieżąco

6

Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń.

na bieżąco

7

Przygotowanie raportu o aktualnym stanie zapewnienia dostępności

Koordynator

 

Referat IGN

1. Zebranie informacji do raportu

2.Sporządzenie raportu.

3.Przekazanie raportu Wojewodzie Podlaskiemu.

4.Opublikowanie raportu na stronie BIP.

 

zrealizowane

8

Reagowanie na zgłaszane wnioski o zapewnienie dostępności

Koordynator

Informatyk

 

Referat IGN

1.Rozpatrywanie wniosków.

2.Zapewnienie dostępności w miarę możliwości

technicznych i prawnych.

wg potrzeb

9

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Koordynator

1. Wytypowanie celów, ustalenie zadań, sposobu i terminu ich realizacji.

2. oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności

3. ocena możliwości skorzystania z Funduszu Dostępności.

4. Przekazanie planu Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

Publikacja Planu na stronie BIP.

 

zrealizowane

 

 

Opracował:                                                                                                                                                              

Koordynator ds. dostępności


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-01-14 07:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-01-14 07:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 365